Als student Farmacie kun je op verschillende manieren bij UPPER aan de slag.

Farmaceutisch praktijkonderzoek

Je kunt bij UPPER een praktijkonderzoek doen. Bij dit onderzoek is de vraagstelling gerelateerd aan de farmaceutische beroepspraktijk in openbare apotheken en ziekenhuisapotheken, en zijn de onderzoeksgegevens afkomstig uit apotheken. UPPER heeft al veel onderzoek uitgevoerd in de farmaceutische praktijk (zie publicaties). Als je bij UPPER een onderzoek doet, pas je je wetenschappelijke kennis en ervaring toe bij maatschappelijk relevant praktijkonderzoek.

Ga naar voorbeelden praktijkonderzoek voor een idee van de onderwerpen, of kijk meteen bij openstaande onderzoeksprojecten voor een overzicht van mogelijke projecten bij UPPER (voor overige onderzoeksprojecten bij Farmacie, zie Blackboard - Onderzoeksprojecten/Onderwerpen).
NB: UPPER faciliteert geen onderzoeksprojecten in het buitenland.

Keuzevak

UPPER coördineerde tot 2016 het master keuzevak Farmaceutisch Praktijkonderzoek. Tijdens dit keuzevak werden de stappen van het uitvoeren van praktijkonderzoek (voorbereiden, dataverzamelen, analyseren en interpreteren van resultaten) doorlopen. Hiermee was het keuzevak een goede voorbereiding voor het master onderzoeksproject bij UPPER. In 2016-2017 wordt het keuzevak niet gegeven, maar in 2018 komt er een nieuwe versie van het keuzevak in het 2e jaar van de master.

Praktijkstage

UPPER coördineert ook de praktijkstages die je in studiejaar 4 en 6 gaat volgen. Lees meer over de stagemogelijkheden.