De Onderdeelscommissie is een medezeggenschapsraad waarin momenteel 4 studenten en 6 personeelsleden zitting hebben.De Onderdeelscommissie is het adviesorgaan van het departementsbestuur (DB) en adviseert het DB over zaken zoals financiën, huisvesting en bedrijfsvoering; alles behalve het onderwijs, daarover gaat de Onderwijs Advies Commissie (OAC).

Intentieverklaring Onderdeelcommissie Farmaceutische Wetenschappen

Voor het academisch jaar 2015-2016 is de Onderdeelscommissie als volgt samengesteld:

Personeel

Dr. H. Talsma (voorzitter)

Dr. F. Redegeld 
Dr. ir. J.A.W. Kruijtzer  
Dr. J. Rozenbrand
M.J. van Steenbergen 
Mw. drs. N.A. Winters  

Studenten

  • Chantal Kats
  • Renier van Neer
  • Livia Wilod Versprille
  • Emma Bernsen
  • Novin Nasrollah
  • Hinke Siebinga

In de raad van de faculteit Bètawetenschappen nemen zitting: 
Dr. H. Talsma (zetel personeel farmacie)
Hinke Siebenga (zetel studenten farmacie)

Contact

Het e-mailadres van de onderdeelscommissie is: h.talsma@uu.nl  
Vragen, opmerkingen en klachten van departementaal belang kunnen naar bovenstaand e-mailadres worden gestuurd.