Departementsadviescommissie

De Departementsadviescommissie is een medezeggenschapsraad waarin momenteel 5 studenten en 7 personeelsleden zitting hebben. De Departementsadviescommissie is het adviesorgaan van het departementsbestuur (DB) en adviseert het DB over zaken zoals financiën, huisvesting en bedrijfsvoering; alles behalve het onderwijs, daarover gaat de Onderwijs Advies Commissie (OAC).

Intentieverklaring Onderdeelcommissie Farmaceutische Wetenschappen

Voor het academisch jaar 2023-2024 is de Departementsadviescommissie als volgt samengesteld:

Personeel

Dr. Johan Rozenbrand (voorzitter)

Dr. Everaldo Redout 
Dr. Marianne Verdel

Dr. Manoe Janssen/Dr. Frank Redegeld 
Dr. ir. John Kruijtzer  

Dr. K.R. Reiding  

Studenten

  • Nefise Çelebi (vice-voorzitter)
  • Imme Bogaards
  • Eline Tielen
  • Daphne Bennink
  • Levi Stinis 

In de raad van de faculteit Bètawetenschappen nemen zitting: 
Dr. Johan Rozenbrand (zetel personeel farmacie)
Levi Stinis (zetel studenten farmacie)

Contact

Het e-mailadres van de onderdeelscommissie is: j.rozenbrand@uu.nl 
Vragen, opmerkingen en klachten van departementaal belang kunnen naar bovenstaand e-mailadres worden gestuurd.