Departementsadviescommissie

De Departementsadviescommissie is een medezeggenschapsraad waarin momenteel 5 studenten en 7 personeelsleden zitting hebben.De Departementsadviescommissie is het adviesorgaan van het departementsbestuur (DB) en adviseert het DB over zaken zoals financiën, huisvesting en bedrijfsvoering; alles behalve het onderwijs, daarover gaat de Onderwijs Advies Commissie (OAC).

Intentieverklaring Onderdeelcommissie Farmaceutische Wetenschappen

Voor het academisch jaar 2018-2019 is de Departementsadviescommissie als volgt samengesteld:

Personeel

Dr. Johan Rozenbrand (voorzitter)

Dr. Manoe Janssen/Dr. Frank Redegeld 
Dr. ir. John Kruijtzer  
Dr. Herre Talsma
Mies van Steenbergen 
Dr. Ellen Koster

Dr. Bas van Breukelen  

Studenten

  • Rob Lek
  • Judith Verdonk
  • Anouk van Kan
  • Rosalinde Bot
  • vacature BA CPS


In de raad van de faculteit Bètawetenschappen nemen zitting: 
Dr. H. Talsma (zetel personeel farmacie)
Judith Verdonk (zetel studenten farmacie)

Contact

Het e-mailadres van de onderdeelscommissie is: h.talsma@uu.nl  
Vragen, opmerkingen en klachten van departementaal belang kunnen naar bovenstaand e-mailadres worden gestuurd.