Departementsadviescommissie

De Departementsadviescommissie is een medezeggenschapsraad waarin momenteel 5 studenten en 7 personeelsleden zitting hebben. De Departementsadviescommissie is het adviesorgaan van het departementsbestuur (DB) en adviseert het DB over zaken zoals financiën, huisvesting en bedrijfsvoering; alles behalve het onderwijs, daarover gaat de Onderwijs Advies Commissie (OAC).

Intentieverklaring Onderdeelcommissie Farmaceutische Wetenschappen

Voor het academisch jaar 2020-2021 is de Departementsadviescommissie als volgt samengesteld:

Personeel

Dr. Johan Rozenbrand (voorzitter)

Dr. Manoe Janssen/Dr. Frank Redegeld 
Dr. ir. John Kruijtzer  

Dr. E.M. Redout 
Dr. Ellen Koster

Dr. Bas van Breukelen  

Studenten

  • Marleen Joustra
  • Menke Winckers
  • Georgia Avramidou
  • Angela van Dorp
  • Daan de Natris


In de raad van de faculteit Bètawetenschappen nemen zitting: 
Dr. Johan Rozenbrand (zetel personeel farmacie)
Marleen Joustra (zetel studenten farmacie)

Contact

Het e-mailadres van de onderdeelscommissie is: j.rozenbrand@uu.nl 
Vragen, opmerkingen en klachten van departementaal belang kunnen naar bovenstaand e-mailadres worden gestuurd.