Over ons

Het departement Farmaceutische Wetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek waarbij het geneesmiddel centraal staat. De studenten worden opgeleid tot apotheker en farmaceutisch onderzoeker.

Het vakgebied heeft veel raakvlakken met geneeskunde, diergeneeskunde, biologie en scheikunde. Farmaceutische Wetenschappen werkt nauw samen met deze faculteiten en departementen in Utrecht Life Sciences, voorheen het Academisch Biomedisch Centrum (ABC). Farmaceutische Wetenschappen maakt sinds 2005 deel uit van de faculteit Bètawetenschappen.

Onderzoek

Ook bij het onderzoek staat het geneesmiddel centraal. Het wordt bestudeerd op vijf niveaus: molecuul, geneesmiddel, cel, ziekte en patiënt in het onderzoeksinstituut the Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS).

De profilering van UIPS is “Advanced and Affordable Biomolecular and Cellular Therapies”; dus nog meer gericht op kennis van de biochemie, vaccins, stamcellen, biomoleculen en voeding (Future Medicines). Het onderzoek valt binnen het facultaire speerpunt Science for Life. De samenwerking tussen farmaceutische wetenschappen, scheikunde en biologie is essentiëel. Er wordt ook uitgebreid samengewerkt met b.v. het UMCU, Diergeneeskunde, Genmab, Danone en RIVM. In de figuur is de inbedding en samenwerking zichtbaar gemaakt.  Geneesmiddelen, diagnostica, vaccins en stamcellen, vallen allen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de farmacie. De farmaceutische wetenschappen zijn dus de natuurlijke brug tussen fundamentele wetenschap en zorg; tussen de faculteit Bètawetenschappen en de klinieken van (dier)geneeskunde. Verder valt het onderzoek volledig binnen het Universitaire speerpunt (strategische thema) Life Sciences. Op nationaal niveau sluit het onderzoek aan bij de topsectoren LS&H, AgroFood en HighTech materials.

Onderwijs

Het onderwijs kent een innovatieve aanpak en sluit goed aan op de beroepspraktijk. Op een actieve en zelfstandige manier verwerven studenten niet alleen de kennis, maar ook de vaardigheden om goed te functioneren als apotheker of farmaceutisch onderzoeker. Naast farmaceutische kennis leren studenten ook academisch denken, praktische vaardigheden, communicatieve vaardigheden, het kritisch beoordelen van informatie en samenwerken. Al vroeg in de studie passen studenten hun kennis toe in de praktijk.

Het departement biedt drie opleidingen: de bacheloropleiding Farmacie, de masteropleiding Farmacie en de master Drug Innovation. Van de bacheloropleiding farmacie wordt ook een Engelstalige variant Farmaceutische Wetenschappen aangeboden: College of Pharmaceutical Sciences.