Organisatie

Missie

Het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht verzorgt innovatief onderwijs op het terrein van de farmacie en de farmaceutische wetenschappen en verricht hoogwaardig funderend wetenschappelijk onderzoek op, of grenzend aan het terrein van de farmaceutische wetenschappen. Het departement laat zich daarbij inspireren door vraagstellingen vanuit de maatschappij, in het bijzonder vanuit de gezondheidszorg. Farmaceutische Wetenschappen voert een actief beleid op het gebied van kennisbescherming en kennisexploitatie en fungeert als een kenniscentrum voor maatschappelijke organisaties.

Organisatie