Farmaceutisch praktijkonderzoek

Bij farmaceutisch praktijkonderzoek is de vraagstelling gerelateerd aan de farmaceutische beroepspraktijk, en zijn de onderzoeksgegevens afkomstig uit apotheken, en/of via apotheken verzameld (zie ook Voorbeelden farmaceutisch praktijkonderzoek).

UPPER onderzoek

De hoofdthema's van UPPER onderzoek zijn:

  • Gezondheidsvaardigheden;
  • Geneesmiddelgebruik bij jongeren/kinderen (bij astma, eczeem);
  • Therapietrouw en opvattingen over geneesmiddelen;
  • Beschikbaarheid van informatie voor de apotheek (labwaarden, indicatie).

(zie voor ideeën de pagina's over UPPER publicaties).

Praktijkonderzoek van andere onderzoekers

UPPER faciliteert ook onderzoek van andere partijen, door ondersteuning of advies te geven. Zie voor meer informatie en mogelijkheden de pagina UPPER voor overige partijen. Alle onderzoeksvoorstellen voor praktijkonderzoek in of met apotheken uit het UPPER netwerk, worden vooraf door de UPPER-Institutional Review Board (IRB) beoordeeld.

Tips voor opzetten van praktijkonderzoek

In het handboek praktijkonderzoek is informatie beschikbaar over het opzetten van een farmaceutisch praktijkonderzoek en aan welke regels moet worden voldaan.