Samenwerking universiteit en AMP

Patiëntenpanel voor onderzoek

Vanuit de Universiteit Utrecht voeren we, in samenwerking met AMP Onderzoek & advies in de zorg, onderzoek uit naar hoe de zorg vanuit de apotheek ervaren wordt. Binnen de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie houden verschillende onderzoekers zich bezig met hoe zorg die de apotheek levert verbeterd kan worden. Patiënten spelen hierbij een belangrijke rol door mee te werken aan deze onderzoeken. Deze worden uitgevoerd in de vorm van online vragenlijsten, naar verwachting ontvangt een panellid een aantal keren per jaar een uitnodiging voor het invullen van zo’n online vragenlijst.

De vragenlijsten behandelen steeds een ander onderwerp. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe de communicatie en informatievoorziening vanuit de apotheek ervaren wordt. Na afloop worden de resultaten verwerkt en teruggekoppeld aan apotheken en deelnemers (via www.apotheekonderzoek.nl). Ook zullen de resultaten gerapporteerd worden in wetenschappelijke tijdschriften of vakbladen voor apothekers, apothekersassistenten of (huis)artsen. Rapportage gebeurt uitsluitend anoniem en wij zullen telkens aan het begin van de vragenlijst de mogelijkheid bieden tot afmelden voor het onderzoek of het uitschrijven uit het panel.

Voor informatie over AMP: www.apotheekonderzoek.nl