Award for Excellence
Photo by Karin Hens

Uit de missie van het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht blijkt duidelijk dat het geven van onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek kerntaken van het Departement zijn. De volksgezondheid en de maatschappij in het algemeen worden hierbij als belangrijke bronnen van inspiratie gezien. Het departement erkent dat het zijn rol van succesvol leider in zowel het farmaceutisch onderzoek als de farmaceutische praktijk niet zou kunnen vervullen zonder de aanmoedigingen, toewijding en excellentie van farmaceutisch wetenschappers en apothekers overal ter wereld.

Vanuit deze gedachte van erkenning looft het departement twee prijzen uit: een voor ’Excellence in Pharmacy Practice’ (uitgereikt in de even jaren), en de andere voor ‘Excellence in Pharmaceutical Research’ (uitgereikt in de oneven jaren). Deze prijzen zijn bestemd voor personen die uitmuntende prestaties hebben geleverd op het gebied van de farmaceutische praktijk of het farmaceutisch onderzoek, of beide.

Om te benadrukken dat men hiermee een gebaar wil maken naar de wereldwijde gemeenschap van apothekers en farmaceutisch onderzoekers, worden de winnaars geselecteerd uit kandidaten van buiten het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Prof.dr.ir. Wim Hennink, Hoofd van het departement Farmaceutische Wetenschappen, faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht.

Prijswinnaars: 

 • 2005: Prof. Hartmund Derendorf (Research)
 • 2006: Prof. Chiel Hekster (Practice)
 • 2007: Prof. Ad IJzerman (Research)
 • 2008: Drs. Ton Hoek (Practice)
 • 2009: Prof. Julia Kirchheiner (Research)
 • 2011: Prof. Hans Scheeren (Research)
 • 2012: Prof. Nick Barber (Practice)
 • 2013: Prof. John Cryan (Research)
 • 2014: Dr. Henk Buurma (Practice)
 • 2015: Prof.dr. Erik Frijlink (Research)
 • 2016: Prof.dr. Paul Gallagher (Practice)
 • 2017: Prof.dr. Paul Parren (Research)