Interdisciplinaire Educatie

Studenten lopen samen een trap af
Foto door Bart Weerdenburg

Eén van de kerndoelen van de Utrecht Young Academy is de groei van interdisciplinair onderwijs binnen de Universiteit van Utrecht. De hedendaagse organisatie van de Universiteit Utrecht zorgt ervoor dat verschillende disciplines geisoleerd raken, dat terwijl is aangetoond dat interactie tussen verschillende disciplines juist een productief en verfrissend effect heeft. Om meer inzicht te creeëren binnen onze eigen disciplines en die van anderen, zet de Utrecht Young Academy een platform op voor interdisciplinair onderwijs. Een interdisciplinair platform zorgt voor een opening van de verschillende velden waardoor er een uitwisseling kan ontstaan van ideeën en methodes. Dit creeërt een synergy tussen verschillende afdelingen, disciplines en faculteiten. De Utrecht Young Academy heeft een unieke positie om dit platform op te bouwen door de diversiteit aan disciplines en de permanente positie binnen de Universiteit van Utrecht.

Voor meer informatie over activiteiten van de UYA rondom Interdisciplinair onderwijs, neem contact op met Rianka Rijnhout.

Interdisciplinair onderwijs is nodig om maatschappelijke problemen te adresseren en om studenten de benodigde vaardigheden en expertise te geven zodat ze deze zelf aan kunnen pakken.
Interdisciplinaire Masterclass (mei 2018-heden)

UYA-leden Susanne Knittel en Jõao Trabucho Alexandre ontwikkelen interdisciplinaire masterclasses over tijd, geheugen en het Antropoceen door hun vakgebieden (vergelijkende literatuurwetenschappen en geologie) te combineren. Lees hier meer over het project.

Onderwijsparade (maart 2018)

De Onderwijsparade is het jaarlijkse onderwijssymposium van de Universiteit Utrecht dat draait om onderwijs, pedagogiek en innovatie. In 2018 was het thema Interdisciplinarity: Building Bridges. Interdisciplinariteit is een van de bouwstenen van De Utrecht Young Academy en daarom waren wij op deze dag natuurlijk aanwezig. Leden van De Utrecht Young Academy waren te vinden op de informatiemarkt en bij de speciale Utrecht Young Academy cursus: "How to make Interdisciplinary learning happen?"

Voor een samenvatting van de workshop, klik hier.

TAUU Workshop (januari 2018)

In samenwerking met UYA-leden Rianka Rijnhout en Brianne McGonigle Leyh heeft De Teaching Academy van de Universiteit Utrecht (TAUU) in 2018 een workshop georganiseerd romdom het thema Interdisciplinair Onderwijs. Twintig docenten van verschillende universiteiten kwamen samen om te discussiëren over de definitie van interdisciplinair onderwijs, de toegevoegde waarde en de uitdagingen ervan. Lees hier meer over de workshop.