Lesgeven en leren in tijden van COVID-19

Het coronavirus veroorzaakt een plotse verschuiving naar online leren. Wat hebben we geleerd na twee maanden online onderwijs en wat moeten we in gedachten houden voor het nieuwe academische jaar?

De Utrecht Young Academy is een diverse groep van (jonge) docenten en onderzoekers uit verschillende disciplines binnen de Universiteit Utrecht. De leden zijn zich acuut bewust van de significante veranderingen en uitdagingen van online lesgeven veroorzaakt door de COVID-19 pandemie. Docenten en ondersteunende medewerkers van de Universiteit Utrecht hebben zeer goed gereageerd op deze uitzonderlijke situatie.

Desondanks zijn er tijdens deze onzekere tijden belangrijke punten voor docenten om in acht te nemen nu het academisch jaar eindigt en we ons voorbereiden op volgend jaar. De Utrecht Young Academy wil in deze verklaring vijf punten benadrukken die aandacht nodig hebben:

1. Online lesgeven is geen vervanging

Op dit moment ontdekken we allemaal, velen voor het eerst, de verschillende digitale mogelijkheden voor leren op afstand. Ook al is dit een moment om te reflecteren op traditionele lesmethoden en hoe we deze in de toekomst mogelijk kunnen veranderen, is het belangrijk om te erkennen dat er geen vervanging is voor daadwerkelijke persoonlijke interactie en fysiek onderwijs.

2. Luisteren naar de behoeften van de studenten heeft de prioriteit

Het is essentieel dat we rekening houden met de diversiteit van onze studenten. Velen van hen zullen te maken krijgen met persoonlijke, economische en medische situaties waardoor ze zich moeilijk kunnen concentreren op hun studie. Bovendien zal niet iedereen een eigen computer hebben, hebben ze mogelijk geen rustige ruimte om te studeren of hebben ze beperkt toegang tot internet. Daarom zou onze prioriteit moeten liggen bij het luisteren naar de behoeften van studenten.

3. Het waarborgen van de kwaliteit van onze programma's is cruciaal

Het is duidelijk dat de onderwijsactiviteiten die we nu hebben georganiseerd voor onze studenten niet altijd overeenkomen met de beoogde leerdoelen, vooral voor vakken die zouden plaatsvinden in bijvoorbeeld ziekenhuizen of laboratoria. Als studenten deze beoogde leerdoelen niet behalen, moeten we overwegen hoe we deze op programmaniveau in stand kunnen houden.

4. Aanpakken van de groeiende ongelijkheid in de academische wereld

We moeten nadenken over de ongelijkheid binnen de wetenschap, zowel voor studenten als docenten. Vanuit het perspectief van de student is het belangrijk om in acht te nemen dat sommige studenten financieel kwetsbaar zijn. Vanuit het perspectief van de docent is het nodig om te erkennen dat deze veranderingen een ongelijke impact hebben op docenten met veel onderwijsverantwoordelijkheden, tijdelijke contracten, meer zorgtaken thuis en zij die collega’s helpen. We moeten verschillende problemen aanpakken, zoals het behouden van een balans tussen werk en privé, het evalueren van prestaties en de gevolgen daarvan, en hoe de huidige werklast andere taken zoals onderzoek beïnvloedt.

5. Nu stappen ondernemen ter voorbereiding op de toekomst

Het is noodzakelijk dat we nadenken over het organiseren van onderwijsactiviteiten in de anderhalvemetersamenleving. Dit kan kleinere groepen betekenen, waardoor er minder contacturen zijn tussen docent en student, of meer gemengde leeromgevingen.

Als je interesse hebt om in gesprek te gaan over deze problemen, neem graag contact op met de Utrecht Young Acaemy via uya@uu.nl of vind ons op Twitter.