Interdisciplinaire Masterclass

Een letterkundige en een geoloog lopen samen een lokaal binnen...

Dit klinkt als het begin van een grap, maar eigenlijk is het de start van een zeer innovatief project binnen interdisciplinair onderwijs: UYA-leden João Trabucho Alexandre en Susanne Knittel ontwikkelen momenteel colleges en seminars (voor bachelor en master) over ondewerpen en concepten die relevant zijn voor beide disciplines zoals tijd, geheugen, representaties en het Antropoceen. 

dr. Joâo Trabucho Alexandre en dr. Susanne Knittel over hun interdisciplinaire samenwerking

Voorgaande masterclasses

De eerste masterclass in deze reeks vond plaats op 9 mei 2018 als onderdeel van Susanne's cursus Aestietics of the Posthuman (onderdeel van de tweejarige research master Comparative Literary Studies). João en Susanne presenteerden samen een seminar over diepe tijd, waarin zij geologische en literaire perspectieven hierover met elkaar vermengden. Met Max Frischs Man in the Holocene (1979) als basis voor discussie, behandelden studenten vragen zoals: hoe kunnen we over diepe tijd denken en het afbeelden? Hoe beelden we ons de wereld voor/na ons bestaan in? Deze eerste poging tot interdisciplinair onderwijs was een enorm succes en is nu een permanent onderdeel van de cursus. 

In de lente van 2019 was Susanne te gast in João's cursus Sedimentology and Basin Stratigraphy. In een les getiteld "Het ergste jaar om in te leven", behandelden het Antropoceen vanuit het geologische perspectief enerzijds (hoe moeilijk het is om het begin ervan te definiëren) en geesteswetenschappen anderzijds (de rol van het Antropoceen als concept en perspectief, de rol van klimaatfictie in het populairder maken van onderwerpen zoals het Antropoceen en klimaatverandering).

In de toekomst

Naarmate het project vordert, zullen Susanne en João nieuwe modules ontwikkelen op zowel bachelor- als masterniveau. Daarnaast zullen zij gezamenlijk publiceren; alvast op de agenda staat een boekhoofdstuk over de beste strategieën voor interdisciplinair onderwijs.