Ted Sanders nieuwe vice-rector Onderzoek

Prof. dr. Ted Sanders. Foto: Ed van Rijswijk
Ted Sanders

Het College van Bestuur heeft Ted Sanders per 1 juni 2024 benoemd tot vice-rector Onderzoek van de Universiteit Utrecht. Sanders is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Faculteit Geesteswetenschappen, en sinds september 2022 vice-decaan Onderzoek en Impact in het faculteitsbestuur. Daarnaast is hij sinds 2018 voorzitter van de Graduate Committee van de Universiteit Utrecht, waarin de graduate schools zijn verenigd. Als vice-rector Onderzoek volgt hij Frank Miedema op, die in september 2023 met pensioen ging.

Samen met de vice-rector Onderwijs (Manon Kluijtmans) representeert de vice-rector Onderzoek de Universiteit Utrecht in internationale netwerken, en behartigt daar haar belangen - in het bijzonder in LERU en de Coimbra Group. Sanders zal daarnaast voorzitter van de Graduate Committee blijven.
 

De combinatie van het vice-rectoraat Onderzoek en het voorzitterschap van de Graduate Committee is een bewuste keuze. Via deze weg zal Ted Sanders de aandacht voor de ontwikkeling van jonge onderzoekers verder versterken.

Naast internationale representatie en belangenbehartiging is Sanders als vice-rector ook verantwoordelijk voor enkele belangrijke thema’s op het gebied van onderzoekstrategie en -beleid: 
 

  • De ontwikkeling van jonge onderzoekers
    Promovendi en postdocs vormen een cruciale groep binnen de universitaire gemeenschap en zijn van vitaal belang voor de toekomst en innovatie van de wetenschap en het onderwijs. De Universiteit Utrecht wil van grote betekenis zijn voor de professionele ontwikkeling van al deze jonge onderzoekers. 
     

  • Kwaliteitszorg onderzoek
    De Universiteit Utrecht stimuleert interdisciplinaire samenwerking, Team Science, Erkennen & Waarderen en Open Science. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de operationalisering van onderzoekskwaliteit en de uitvoering van externe onderzoeksvisitaties. De vice-rector onderzoek is een schakel in de beleidsvorming en bestuurlijke advisering op dit terrein.

Het College van Bestuur heeft besloten om Sanders voor vier jaar te benoemen. Hij zal zijn functie als vice-decaan bij de Faculteit Geesteswetenschappen neerleggen.