Netwerken SIM

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een actieve deelnemer in een aantal toonaangevende nationale en internationale netwerken op het gebied van mensenrechten:

logo AHRI

Association of Human Rights Institutes

AHRI staat voor Association of Human Rights Institutes, een netwerk van de belangrijkste Europese en wereldwijde onderzoeksinstituten op het gebied van de rechten van de mens. Het doel van AHRI is het bevorderen van mensenrechtelijk onderzoek over de grenzen heen. SIM is een van de oprichters van het AHRI-netwerk.. 

logo BMO

Breed Mensenrechten Overleg

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties, opgericht in 1979. Binnen het BMO werken deze organisaties samen in hun lobby en advocacy activiteiten gericht op de bevordering van aandacht voor mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid.

Global Campus of Human Rights

Global Campus of Human Rights is een interdisciplinair centrum in VenetiĆ« gestoeld op de samenwerking tussen 41  Europese universiteiten. Global Campus of Human Rights coƶrdineert ook het Europese Masterprogramma in Human Rights and Democratisation (E.MA) waarin het SIM ook participeert. 

logo European network of legal experts

Europees netwerk van juridische deskundigen in gendergelijkheid en non-discriminatie

Het Europees netwerk van juridische deskundigen in gendergelijkheid en non-discriminatie (Equality Law Network) voorziet de Europese Commissie van onafhankelijke informatie en advies over ontwikkelingen op het gebied  van gender gelijkheid en non-discriminatie in de EU lidstaten en de toetredingslanden. De belangrijkste taak van het Netwerk is om deskundige informatie te vergaren op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en nationale ontwikkelingen.

Netherlands Network for Human Rights Research

Netherlands Network for Human Rights Research is een landelijke alliantie van universiteiten en onderzoeksinstituten. Dit netwerk heeft als doel om onderzoekers op het gebied van mensenrechten bijelkaar te brengen en een gezamenlijk opleidingsprogramma voor promovendi aan te bieden.

Deelnemers zijn de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Tilburg, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en het T.M.C. Asserinstituut in Den Haag. 

Netwerken binnen de Universiteit Utrecht

Institutions for Open Societies 

Institutions for Open Societies is een strategisch thema van de Universiteit Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: 'Wat is de bijdrage van instituties, de formele en informele regels van het menselijk handelen, aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie?'

Centre for Global Challenges

Het Centre for Global Challenges is een initiatief van de faculteit Geesteswetenschappen en de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het "Centre" brengt specialisten uit verschillende achtergronden en disciplines samen om wereldwijde uitdagingen te bestuderen en om aan innovatieve oplossingen bij te dragen.