Onderzoek SIM

Mensenrechtelijk onderzoek is een geïntegreerd onderdeel van de vijf onderzoeksprogramma's van het departement Rechtsgeleerdheid, het Utrecht University Centre for Global Challenges (UGlobe), het universitaire strategische thema ‘Institutions for Open Societies’, de Gender en Diversity Hub en de Future of Citizen-based Initiatives Hub.

Lopende onderzoeksprojecten

Eerdere onderzoeksprojecten

FRAME: Fostering Human Rights Among European Policies (2013-2017)

In het FRAME-project onderzocht het SIM, als deel van een groot internationaal consortium van 19 onderzoeksinstituten, de rol van mensenrechten in het interne en externe beleid van de Europese Unie. 

Meer informatie over het project vindt u op de FRAME website.

TJDI - Impact of Transitional Justice Measures on Democratic Institution-Building (2013-2016)

Dit samenwerkingsproject van SIM en de University of East London analyseert de gevolgen van de invulling van ‘transitional justice’ op de kwaliteit van de democratie.

Meer informatie: tjdi.org.

Words of Violence (2010-2013)

In het project Words of Violence, onderzoekt Antoine Buyse de dynamiek tussen vrijheid van meningsuiting, de media en escalatie van geweld.

Het multidisciplinaire project combineert juridisch onderzoek met inzichten uit het vakgebied conflictstudies. Als case studies worden Bosnië-Herzegovina en Kosovo onderzocht. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).