Onderzoek SIM

Het SIM verzorgt mensenrechtelijk onderwijs binnen de Bachelor Rechtsgeleerdheid en aan het University College Utrecht. Daarnaast coördineert het SIM de Mensenrechten specialisatie binnen het masterprogramma Public International Law en neemt het deel aan de Legal Research Master, de Utrechtse MA Conflict Studies and Human Rights en de prestigieuze Europese MA Human Rights and Democratisation in Venetië. Het SIM organiseert bovendien jaarlijks een succesvolle Summer School in International Human Rights Law.

Lopende onderzoeksprojecten

Eerdere onderzoeksprojecten