Over SIM

Het SIM verzorgt mensenrechtelijk onderwijs binnen de Bachelor Rechtsgeleerdheid en aan het University College Utrecht. Daarnaast coördineert het SIM de Mensenrechten specialisatie binnen het masterprogramma Public International Law en neemt het deel aan de Legal Research Master, de Utrechtse MA Conflict Studies and Human Rights en de prestigieuze Europese MA Human Rights and Democratisation in Venetië. In het Public International Law masterprogramma verzorgt SIM  human rights and conflict and security specialisaties . Het SIM organiseert bovendien jaarlijks een succesvolle Summer School in International Human Rights Law

Onderzoek

Mensenrechtelijk onderzoek is een geïntegreerd onderdeel van:

Transitional justice, regionale mensenrechtensystemen (o.a. het EVRM), mensenrechten in en na situaties van gewapend conflict, en de samenhang met internationaal en Europees recht behoren tot onze kernexpertise. Bekijk actuele onderzoeksprojecten van het SIM.

Onderwijs

Het SIM verzorgt mensenrechtelijk onderwijs binnen de Bachelor Rechtsgeleerdheid en aan University College Utrecht. Daarnaast coördineert het SIM de Mensenrechten specialisatie binnen het masterprogramma Public International Law en neemt het deel aan de Utrechtse MA Conflict Studies and Human Rights en de prestigieuze Europese MA Human Rights and Democratisation in Venetië. Lees meer over onze onderwijsactiviteiten.

Netwerken

Het SIM is een actieve deelnemer in een aantal toonaangevende nationale en internationale netwerken op het gebied van mensenrechten, o.a. het Netherlands Network for Human Rights Research, de Association of Human Rights Institutes en het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation.

Documentatie

Het SIM heeft vele jaren systematisch via full-text databases de volledige tekst toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt van mensenrechtelijke verdragen, jurisprudentie, general comments en concluding observations van de Verenigde Naties. Sinds 2015 zijn de databases beschikbaar op de website van de VN.

Geschiedenis

In 1981 opgericht als onderzoeksondersteuning voor een groep Nederlandse mensenrechtenorganisaties, is het SIM steeds meer geïntegreerd in de Universiteit Utrecht. Het SIM heeft aan de wieg gestaan van het Netherlands Network for Human Rights Research en het internationale tijdschrift de Netherlands Quarterly of Human Rights. Bekende onderzoekers die het SIM hebben geleid zijn Hans Thoolen, Manfred Nowak, Peter Baehr, Kees Flinterman en Jenny Goldschmidt. De huidige directeur van het SIM is Antoine Buyse.

Met een rijke traditie en oog voor de mensenrechtelijke ontwikkelingen van het heden en de toekomst, is het SIM een toonaangevend academisch mensenrechteninstituut en de thuisbasis is voor een energieke, interdisciplinaire en internationale groep onderzoekers, docenten, en promovendi.

Honoraire en emeriti hoogleraren en onderzoekers

Een aantal bekende mensenrechtenonderzoekers zijn als honorair of emeritus hoogleraar of onderzoeker nog steeds verbonden aan en actief voor het SIM: