Onderzoekers SIM

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten is de thuisbasis van een energieke, interdisciplinaire en internationale groep onderzoekers, docenten en promovendi. SIM-onderzoekers participeren in een aantal van de belangrijkste onderzoeksprogramma’s van het departement Rechtsgeleerdheid en van de Universiteit Utrecht als geheel. Onderzoek naar transitional justice, regionale mensenrechtensystemen, mensenrechten in en na situaties van gewapend conflict, gender en mensenrechten, en de samenhang met internationaal en Europees recht behoren tot onze kernexpertises. SIM Fellows zijn aan het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid verbonden onderzoekers met wie het SIM nauw samenwerkt.

Directeur SIM

 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Mensenrechten, Recht in post-conflict situaties, Transitional Justice, Vrijheid van meningsuiting

Senior onderzoekers

 • Internationale mensenrechtenwetgeving, Gender en recht, Genderdiversiteit, Intersectionele discriminatie, Internationaal personen- en familierecht, Empirisch juridisch onderzoek, Migratie
 • Gewapend conflict, Gewapende groepen, Internationaal strafrecht, Internationale mensenrechtenwetgeving, Internationale humanitaire wetgeving, Internationaal publiekrecht
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Internationaal strafrecht, Mensenrechten, Transitional Justice
 • Handicap en recht, Rechten minderheden, Rechtspluralisme
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Internationale beveiligingswetgeving, Internationale mensenrechtenwetgeving, Uitwisselingen tussen nationaal en internationaal recht, Internationaal publiekrecht
 • Mensenrechten, Transitional Justice, Slachtofferrechten, Internationaal strafrecht, Internationaal strafprocesrecht
 • Rechtbanken, Democratie, Internationaal recht, Mensenrechten, Politieke theorie, Rechterlijke toetsing, Rechtsfilosofie, Rechtstheorie, Transnationale rechtstheorie
 • Vergelijkende mensenrechten, Intersectionele discriminatie, Geweld gebaseerd op gender, Genderdiversiteit, Empirisch juridisch onderzoek
 • Kritische pedagogiek en leermethoden, Onderwijskundig onderzoek, Rechten van de mens in het hoger onderwijs en de voorbereiding van professionals, Op mensenrechten gebaseerde benadering van onderwijs, Transitional Justice
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Gendergelijkheid, Mensenrechten, Discriminatie
 • Internationaal strafrecht, Internationale beveiligingswetgeving, Gender en conflict, Internationaal publiekrecht, Internationale humanitaire wetgeving, Internationale mensenrechtenwetgeving
 • Mensenrechten, Terrorisme en politiek geweld, Europees en internationaal recht, Internationale mensenrechtenwetgeving
 • Internationale humanitaire wetgeving, Internationaal strafrecht

SIM Fellows