Onderzoekers SIM

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten is de thuisbasis van een energieke, interdisciplinaire en internationale groep onderzoekers, docenten en promovendi. SIM-onderzoekers participeren in een aantal van de belangrijkste onderzoeksprogramma’s van het departement Rechtsgeleerdheid en van de Universiteit Utrecht als geheel. Onderzoek naar transitional justice, regionale mensenrechtensystemen, mensenrechten in en na situaties van gewapend conflict, gender en mensenrechten, en de samenhang met internationaal en Europees recht behoren tot onze kernexpertises. SIM Fellows zijn aan het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid verbonden onderzoekers met wie het SIM nauw samenwerkt.

Directeur SIM

 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Mensenrechten, Recht in post-conflict situaties, Transitional Justice, Vrijheid van meningsuiting, Democratie en burgerschap, Rechtsstaat

Senior onderzoekers

 • Internationaal publiekrecht, Mensenrechten, Gendergelijkheid
 • Internationale mensenrechtenwetgeving, Gender en recht, Genderdiversiteit, Intersectionele discriminatie, Internationaal personen- en familierecht, Empirisch juridisch onderzoek, Migratie
 • Gewapend conflict, Gewapende groepen, Internationaal strafrecht, Internationale mensenrechtenwetgeving, Internationale humanitaire wetgeving, Internationaal publiekrecht, Interdisciplinair onderwijs
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Internationaal strafrecht, Mensenrechten, Transitional Justice, Diversiteit, Klimaatverandering
 • Handicap en recht, Rechten minderheden, Rechtspluralisme
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Internationale beveiligingswetgeving, Internationale mensenrechtenwetgeving, Uitwisselingen tussen nationaal en internationaal recht, Internationaal publiekrecht
 • Mensenrechten, Transitional Justice, Slachtofferrechten, Internationaal strafrecht, Internationaal strafprocesrecht
 • Vergelijkende mensenrechten, Intersectionele discriminatie, Geweld gebaseerd op gender, Genderdiversiteit, Empirisch juridisch onderzoek, Slachtofferrechten
 • Racisme, Discriminatie, Intersectionele discriminatie, Vergelijkende mensenrechten, Hate Crimes, Hate Speech, Gezondheid, Verenigde Naties, Instituties, Europees en internationaal recht
 • Kritische pedagogiek en leermethoden, Onderwijskundig onderzoek, Rechten van de mens in het hoger onderwijs en de voorbereiding van professionals, Op mensenrechten gebaseerde benadering van onderwijs, Transitional Justice
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Gendergelijkheid, Mensenrechten, Discriminatie, Europese bescherming van fundamentele rechten
 • Internationaal strafrecht, Internationale beveiligingswetgeving, Gender en conflict, Internationaal publiekrecht, Internationale humanitaire wetgeving, Internationale mensenrechtenwetgeving
 • Internationale humanitaire wetgeving, Internationaal strafrecht

SIM Fellows

 • Europees recht, Immigratie en migrantenintegratie, Internationaal publiekrecht, Mensenrechten, Vluchtelingen, Stadsbestuur, Mobiliteit en migratie
 • Bestuursrecht, Staatsrecht, Europees bestuursrecht, Migratie
 • Europees recht, Gendergelijkheid, Sociaal recht, Flexibele arbeid en zzp'ers, Arbeid en gezondheid
 • Inter-Amerikaans systeem, Mensenrechten, Slachtofferrechten, Vergelijkende mensenrechten, Internationaal strafrecht, Transitional Justice
 • Internationale humanitaire wetgeving, Oorlog op afstand, Mensenrechten, Kunstmatige intelligentie en de wet, Internationaal publiekrecht, Academische en juridische vaardighden
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
 • Interdisciplinair onderwijs
 • Constitutioneel recht, Grondrechten, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Rechterlijke toetsing, Recht en technologie, Discriminatie, Ongelijkheid
 • Uitwisselingen tussen nationaal en internationaal recht, Internationale beveiligingswetgeving, Internationale mensenrechtenwetgeving, Internationaal institutioneel recht, Internationaal publiekrecht
 • Internationale mensenrechtenwetgeving, Internationaal publiekrecht
 • Internationaal recht, Aansprakelijkheidsrecht, Mensenrechten, Intellectueel eigendomsrecht, Internationaal privaatrecht
 • Immigratie en migrantenintegratie, Migratie, Vluchtelingen, Mensenrechten, Stadsgeografie, Lokale politiek, Politieke filosofie
 • Asiel, Europees recht, Europese Unie, Internationale mensenrechtenwetgeving, Internationale organisaties, Mobiliteit en migratie, Internationaal publiekrecht, Vluchtelingen, Migratie, Migratie in en naar Europa, Mensenrechten, Rechten minderheden, Europese bescherming van fundamentele rechten, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Handhaving van Europese wetgeving
 • Mensenrechten, Recht en culturele diversiteit, Migratie, Lokale politiek
 • Mensenrechten, Migratie, Bestuursrecht, Moot Court, Academische en juridische vaardighden
 • Internationaal recht, Mensenrechten, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Toegang tot rechtspraak
 • Internationaal recht
 • Burgerschap, Staatsrecht, Grondrechten, Mensenrechten, Migratie, Europees en internationaal recht
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Interne marktrecht van de Europese Unie, Mededingingsrecht, Europees materieel recht, Duurzaamheid