Onderzoekers SIM

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten is de thuisbasis van een energieke, interdisciplinaire en internationale groep onderzoekers, docenten en promovendi. SIM-onderzoekers participeren in een aantal van de belangrijkste onderzoeksprogramma’s van het departement Rechtsgeleerdheid en van de Universiteit Utrecht als geheel. Onderzoek naar transitional justice, regionale mensenrechtensystemen, mensenrechten in en na situaties van gewapend conflict, en de samenhang met internationaal en Europees recht behoren tot onze kernexpertises. SIM Fellows zijn aan het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid verbonden onderzoekers met wie het SIM nauw samenwerkt.

Promovendi