Nieuws SIM

Nieuws gerelateerd aan het Netherlands Institute of Human Rights (SIM).

Logo NWO van Veni, Vidi, Vici
16 juli 2018
NWO kent Veni beurs toe, aan Daan van Uhm en Lorena Sosa, onderzoekers in criminologie en mensenrechten.
Raad van Europa
2 juli 2018
De benoeming is voor een termijn van drie jaar. De werkzaamheden sluiten nauw aan bij zijn huidige onderzoek naar het maatschappelijk middenveld onder druk.
Handen die in een hek klauwen
28 juni 2018
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht waarschuwen voor de gevaren van nieuwe migratiedeals voor vluchtelingen, met landen buiten de EU.
Agnites Vrolikprijs
23 februari 2018
Mr. dr. Daphina Misiedjan, juridisch onderzoeker naar duurzaam waterbeheer, heeft op donderdag 22 februari de Agnites Vrolikprijs gewonnen.
31 januari 2018
Het project van Lorena Sosa is gericht op het aanpakken van geweld tegen personen die traditionele gendernormen en -verwachtingen uitdagen.
Janneke Gerards en Antoine Buyse in de MOOC Mensenrechten
30 januari 2018
Bestudeer in zes weken onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stemrecht, demonstratierecht en vluchteligenproblematiek.
Koningin Maxima en Javier Cuoso
30 januari 2018
Per 1 januari 2018 is rechtssocioloog Javier Couso benoemd als deeltijd gastprofessor aan de Universiteit Utrecht.
Illustration MOOC
7 december 2017
De Universiteit Utrecht biedt vanaf 12 februari 2018 weer een 'Massive Open Online Course' over mensenrechten aan.
logo Rechten Mens
5 december 2017
Solliciteer vóór 25 april als je interesse hebt in deze stage, waarbij je midden in de maatschappelijke en politieke discussie staat.
Daphina Misiedjan
30 oktober 2017
Daphina Misiedjan (promovendus Rechtsgeleerdheid) won een Black Achievement Award. Zij kreeg de Stimuleringsprijs voor jong talent.
RSS