Onderzoek Sport and Society

Volleyballende meisjes

(De voertaal binnen Sport & Society is Engels; uitgebreidere informatie kunt u vinden aan de Engelstalige kant van deze website

Sport & Society gebruikt de kenmerken, kwaliteiten en functies van sport als voertuig om de betekenissen en impact van sport en aanverwante activiteiten zoals games, fitness en spel te bestuderen voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving. Daarom richt Sport & Society zich eerder op de maatschappij dan op de sport zelf en onderscheidt het zich van ander sportonderzoek door een door theorie gedreven, kritische en interdisciplinaire benadering.

De kernvragen in ons onderzoek zijn:

  • Hoe en onder welke voorwaarden dragen sport en beweging bij aan de gezondheid en veerkracht van kwetsbare groepen in een stedelijke omgeving?
  • Wat is er zo bijzonder aan sport en beweging in deze context en hoe verhouden ze zich tot elkaar, zowel wat betreft hun wederzijdse invloed als hun vermogen om publieke waarden te creĆ«ren?
  • Wat zijn belangrijke fysieke, technologische, organisatorische en sociale contextuele factoren en hoe kunnen deze worden gebruikt in ontwerpen en sociale interventies?

Ons onderzoek is gericht op wetenschappelijke output, zichtbaarheid en outreach op internationale academische fora maar ook op haalbare kennis voor beleidsmakers, managers, mensen in de praktijk, etc.