Strategische thema's

Data Science en Artificial Intelligence zijn onlosmakelijk verbonden met de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Pathways to Sustainability. In deze thema's werken onderzoekers vanuit diverse expertises samen met maatschappelijke partners aan maatschappelijke sleutelvraagstukken.