Datafaciliteiten en ondersteuning

De Universiteit Utrecht (UU) biedt sterke onderzoeksfaciliteiten, goed geïntegreerd beheer van onderzoeksdata en technische ondersteuning die de basis vormen van haar excellente onderwijs en onderzoek. Door het omarmen van de FAIR en Open Science, zijn deze principes te vinden in onze hardware, software en data-infrastructuur.

Faciliteiten & ondersteuning aan de Utrecht University

FAIR Research IT

Het FAIR Research IT programma aan de Universiteit Utrecht heeft als doel om ondersteuning te bieden aan onderzoeksteams op het gebied van Research IT. Het richt zich op herhaalbaarheid, waarbij wordt gewaarborgd dat kennis en oplossingen gemakkelijk kunnen worden gedeeld en hergebruikt door anderen. Het programma legt de nadruk op het naleven van de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) en de principes van open science. Het FAIR Research IT Innovation Fund is een van de instrumenten die worden gebruikt om dit te bereiken.

High Performance Computing (HPC)

Het Research Engineering team biedt advies aan studenten en onderzoekers aan de Universiteit Utrecht op het gebied van High Performance Computing (HPC) en cloud-oplossingen. UU-onderzoekers hebben toegang tot verschillende platforms, waaronder supercomputers, cloudproviders en Virtual Research Environment (VRE)-diensten, die variëren in gebruiksvriendelijkheid, rekenkracht, softwarebeschikbaarheid en beveiliging. Het Research Engineering team biedt waardevolle begeleiding bij het definiëren van vereisten en advies over toegang en financieringsroutes voor de meest geschikte computeroplossingen op basis van gebruikerservaring, of deze platforms nu beschikbaar zijn binnen de Universiteit Utrecht, de nationale SURF-faciliteiten of commerciële aanbieders.

Open Science

Het Open Science Programma aan de Universiteit Utrecht streeft ernaar open science-praktijken onder onderzoekers te bevorderen en te vergemakkelijken, waarbij onderzoeksgegevens FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) worden gemaakt. De Utrecht Young Academy bevordert ook open science binnen de academische wereld en de samenleving.

Research Data Management Support (RDM Support)

RDM Support is een multidisciplinair netwerk van data-experts aan de Universiteit Utrecht. Het biedt onderzoekers en onderzoeksgroepen trainingen, tools, infrastructuur, begeleiding en ondersteuning op het gebied van onderzoeksdatabeheer. RDM Support fungeert als centraal aanspreekpunt voor expertise op verschillende gebieden, waaronder IT-oplossingen, informatiebeveiliging, privacy, juridische en ethische kwesties.

CDH Research Software Lab

Het Research Software Lab van het Centre for Digital Humanities (CDH) ondersteunt de ontwikkeling van digitale methoden en technologieën voor onderzoek en onderwijs aan de Faculteit Geesteswetenschappen. De wetenschappelijke ontwikkelaars van het lab bouwen op maat gemaakte tools en geven advies over ICT-oplossingen voor onderzoeks- en onderwijsbehoeften.

UMC Utrecht Bioinformatics Expertise Core (UBEC)

Het UBEC biedt als een expertisecentrum binnen het Centrum voor Moleculaire Geneeskunde van UMC Utrecht ondersteuning op het gebied van bioinformatica. Het biedt expertise en begeleiding bij de opslag en het delen van data, evenals bij het opstellen van databeheerplannen voor subsidieaanvragen.

Externe faciliteiten en ondersteuning

CLARIAH

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het biedt onderzoekers toegang tot grote collecties digitale data en gebruikersvriendelijke toepassingen voor dataverwerking. CLARIAH fungeert als het nationale tegenhanger van CLARIN en DARIAH.

eScience Center

Het Netherlands eScience Center, opgericht door NWO en SURF, is het nationale centrum voor digitale vaardigheden in academisch onderzoek. Het biedt innovatieve softwareoplossingen, verzorgt trainingen in het gebruik van onderzoekssoftware en kent onderzoeksprojecten toe op basis van calls for proposals. De expertise van het centrum wordt geleverd door onderzoekssoftware-ingenieurs.

SURF

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het ontwikkelt en verwerft digitale diensten, bevordert het delen van kennis en stimuleert continue innovatie. SURF is eigendom van haar eigen leden, waaronder de Universiteit Utrecht.