UU samenwerkingen

De Universiteit Utrecht werkt samen met verschillende Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan diverse projecten op het gebied van data science en artificial intelligence. Hieronder vindt u een (niet-uitputtende) lijst van deze samenwerkingen.