Taskforce Data Science & AI

De Taskforce Data Science & AI aan de Universiteit Utrecht bestaat uit experts van alle faculteiten die actief de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data science en artificial intelligence delen binnen hun respectievelijke onderzoeksgebieden. Door multidisciplinaire samenwerking, zowel intern als extern, te bevorderen, stimuleert de Taskforce een synergetische omgeving. Samen vormen ze de visie en bepalen ze de strategische koers voor data science en artificial intelligence aan de Universiteit Utrecht.