Nationale programma's

Nationale organisaties en consortia in Nederland die actief zijn op het gebied van data science en artificial intelligence spelen een cruciale rol bij het faciliteren en ondersteunen van technologische vooruitgang, het bevorderen van innovatie en het stimuleren van maatschappelijke integratie. Hieronder vindt u een (niet-uitputtende) lijst van belangrijke nationale initiatieven.

AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL)

 

AIREA-NL, de eerste nationale onderzoeksagenda voor Artificial Intelligence, is een initiatief van NWO in samenwerking met de ministeries en de NL AI Coalities. Het heeft als doel focus en samenhang te brengen in het Nederlandse AI onderzoeksveld.

Digital Society

Digital Society is een nationale samenwerking die computer- en datawetenschappers samenbrengt met collega's uit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

ELSA Labs

ELSA Labs, geïntroduceerd door de Netherlands AI Coalition, staat voor Ethical, Legal, and Societal Aspects. Binnen deze labs ontwikkelen bedrijven, kennisinstellingen, overheids- en maatschappelijke organisaties gezamenlijk verantwoorde AI toepassingen.

ICT Research Platform Nederland IPN

IPN fungeert als een verenigd platform voor Nederlandse academische onderzoeksgroepen die zich richten op ICT-wetenschap. Het fungeert als een centraal aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot ICT-innovatie en de impact ervan op onze samenleving.

Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI)

ICAI is een nationaal netwerk dat technologische en talentontwikkeling in AI bevordert en samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid stimuleert.

 

I-Partnership Rijk - Onderwijs

I-Partnership is een samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en de nationale overheid op het gebied van onderzoek en onderwijs in de IT-sector.

Kickstart AI

Kickstart AI is een nationaal platform met als doel om het ecosysteem voor AI in Nederland te stimuleren door de ontwikkeling van AI-technologie te versnellen en de Nederlandse AI-gemeenschap te verbinden.

Netherlands AI Coalition (NL AIC)

NL AIC is een publiek-private samenwerking die overheidsinstanties, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenbrengt om AI-activiteiten in Nederland te versnellen en te verbinden.

TTT-AI

TTT-AI, Thematic Technology Transfer Artificial Intelligence, is een samenwerkingsalliantie tussen de Knowledge Transfer Offices van acht universiteiten en medische centra, het nationale onderzoeksinstituut CWI en LUMO Labs, om onderzoek om te zetten in nieuwe AI-ondernemingen.