Visie

Data science en Artificial Intelligence (AI) zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze levens geworden. Deze technologieën hebben een brede toepasbaarheid en spelen in tal van domeinen een cruciale rol bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Om die reden spelen data science en AI een steeds belangrijkere rol binnen alle zeven faculteiten, vier strategische thema's en de tien focusgebieden van de Universiteit Utrecht (UU).

Het streven van de UU is om data science en AI op een verantwoorde manier in te zetten zodat ze bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij onderschrijven daarbij het belang van multidisciplinaire invalshoeken. Ons onderwijs leidt mensen op in het verantwoord gebruik van data science en AI en ons onderzoek maakt vanuit een sterke basis de koppeling met maatschappelijke uitdagingen. Zowel onderwijs als onderzoek steunen op een solide en FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) infrastructuur en ondersteuning.

We rusten de volgende generatie uit met de vaardigheden om de slimme en verantwoordelijke systemen van morgen vorm te geven.

De UU is een brede universiteit die op diverse manieren werkt aan de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van verantwoorde data science en AI, gestoeld op transparantie, vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid, accuratie, inclusiviteit en de FAIR principes. Door de ambitie om maatschappelijke waarde te creëren en door de focus te leggen op het bevorderen van samenwerkingen over grenzen heen, heeft de UU een grote potentie om innovatief en waardevol onderzoek te doen op het gebied van data science en AI. Op basis hiervan kunnen we aantrekkelijk en relevant onderwijs aanbieden en maatschappelijke impact creëren.

De UU benut de mogelijkheden van data in een groot aantal domeinen en leidt studenten en professionals op met de vaardigheid om effectief en veilig met data om te gaan. We zetten AI in om ons begrip van de wereld te vergroten, waarbij we transparante en verantwoordelijke systemen ontwikkelen die in lijn zijn met onze waarden. Daarnaast verkennen we innovatieve vormen om nieuwe technologieën te reguleren. We leiden de volgende generatie op die bouwt aan de slimme systemen van de toekomst en blijven op onze hoede om schadelijke ontwikkelingen of misbruik van de technologie te voorkomen. Inclusieve AI, gestimuleerd door interdisciplinaire samenwerking, is een kenmerkend aspect van ons onderzoek en onderwijs.

Om meer te weten te komen over ons onderzoek, nodigen we u uit om het verdiepingsartikel Het ontrafelen van de black box van AI te lezen.