Willem Janssen benoemd tot voorzitter adviescommissie Gids Proportionaliteit

Ik ben vereerd met deze benoeming door de minister. Het is een uitgelezen mogelijkheid om rechtstreeks bij te dragen aan de verbetering van het aanbestedingsrecht en daarmee de Nederlandse praktijk, zegt mr. dr. Willem Janssen. Aan de Universiteit Utrecht is hij universitair hoofddocent en onderzoeker in het Europees en Nederlands aanbestedingsrecht. Janssen wordt vanaf 1 september voorzitter van de adviescommissie Gids Proportionaliteit. Gevraagd en ongevraagd brengt deze commissie advies uit, aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over wettelijke wijzigingen in de Gids.

De Gids Proportionaliteit is sinds 2013 uitgegroeid tot h├ęt instrument dat de verhouding tussen overheid en markt sterk heeft verbeterd, legt Willem Janssen uit. De commissie vervult een belangrijke rol om deze positie van de Gids, die verplichte wettelijke voorschriften bevat, in stand te houden.

Overheid en markt werken samen aan oplossingen

Disproportionele voorwaarden in een aanbesteding zijn een doorn in het oog van een ieder die wil dat belastinggeld effectief wordt uitgegeven. Het zijn obstakels op de weg naar een duurzamere samenleving. De komende vier jaar is Willem Janssen door de minister benoemd tot de voorzitter van deze adviescommissie. De samenstelling van de commissie is een reflectie van de aanbestedingspraktijk. Zo nemen er van zowel de markt als de overheid twee vertegenwoordigers deel aan de commissie. De adviezen wegen hierdoor de belangen in de aanbestedingspraktijk mee, om zo te komen tot effectieve aanbestedingsregulering.

Prachtig om vanuit de Universiteit Utrecht een bijdrage te mogen leveren aan de verbetering van de praktijk

Unieke aanpak van proportionaliteit

Een van de belangrijkste onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 is het proportionaliteitsbeginsel. De Gids Proportionaliteit, een algemene maatregel van bestuur (AMVB), bevat als aanvullend instrument bindende voorschriften voor alle fases van het aanbestedingsproces. Zo kan een selectiecriterium in een aanbesteding disproportioneel zijn als het eisen stelt aan referentieopdrachten die vele malen zwaarder zijn dan de aan te besteden opdracht zelf. Of kan het disproportioneel zijn om veel partijen, die allemaal hoge offertekosten moeten maken, de ruimte te bieden te laten inschrijven. De Nederlandse aanpak van dit beginsel is uniek. Ook in het buitenland wordt daarom met veel interesse gekeken naar hoe wij dit in Nederland hebben aangepakt.

Toonaangevend onderzoek

 Het is prachtig dat ik vanuit de Universiteit Utrecht een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de praktijk, zegt Janssen. Het is ook een mooie erkenning van ons werk in het Centre for Public Procurement (UUCePP) en het Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE).