Werkbezoek aan University of Sydney op 9 en 10 november 2022

Henk Kummeling en Mark Scott voor een banner met de tekst "Connecting globally for a better world"
Henk Kummeling en Mark Scott, Vice-Chancellor van Sydney

Een delegatie van de Universiteit Utrecht, onder leiding van rector Henk Kummeling, bracht een werkbezoek aan de University of Sydney (USYD) op 9 en 10 november. Vijf jaar geleden is een overeenkomst getekend met de University of Sydney. De inzet was om de samenwerking te versterken op het gebied van onderzoek en studentenmobiliteit, maar ook kansen voor onderwijs te identificeren.

Onderzoek naar de duurzame stad

De afgelopen jaren is onderzoek geïnitieerd of verstevigd via seed funding, waarvoor gezamenlijk gefinancierde calls zijn geweest. Tijdens het werkbezoek in Sydney werden onderzoeksresultaten besproken en kwamen ook nieuwe onderzoeksinitiatieven aan bod. Over en weer is de intentie uitgesproken om vooral op interdisciplinair terrein de samenwerking van extra impulsen te voorzien. Speciale aandacht was er voor het vraagstuk van de ‘duurzame stad (van de toekomst)’. Experts uit verschillende disciplines bespraken op 10 november een eerste aanzet voor een gezamenlijke onderzoeksagenda. Hierbij wordt ook samenwerking beoogd met andere partners, zoals de University of Toronto. Er is afgesproken in 2023 een of meer workshops te organiseren om deze agenda verder uit te werken.

Global Health

Seye Abimbola, chairholder van de Prince Claus Chair van 2020 tot 2022, heeft de Universiteit van Sydney als thuisbasis. De wens is om samen voort te bouwen op het fundament dat gelegd is op het gebied van Justice and Equity in Global Health. Aandacht de komende tijd is vooral ook gericht op onderwijs. In het onderzoek zal de nadruk liggen op de thematiek in combinatie met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Workshops hierover staan op de agenda in 2023. Mogelijkheden voor samenwerking met een universiteit in Indonesië worden verkend, gezien zowel de UU als USYD daar sterke banden mee onderhouden.

Studentenuitwisseling

De Vice-Chancellor van Sydney, Mark Scott, heeft samen met Henk Kummeling een hernieuwde uitwisselingsovereenkomst voor studenten getekend, waarmee studenten uit Sydney ook toegang krijgen tot het aanbod van de Utrecht Summer School. Naast de reguliere exchange zijn met Tessel Arendsen, Student Exchange Coordinator, ideeën uitgewisseld over nieuwe vormen van mobiliteit, mede met het oog om in de toekomst een verkleining van uitstoot te realiseren.

In Singapore, waar een tussenstop werd gemaakt, sprak de UU-delegatie met de bestuurlijke top van de National University of Singapore (NUS), waaronder Vice-Chancellor Tan Eng Chye. Onderwerpen waar NUS bijzondere belangstelling voor toonde waren interdisciplinair en honours onderwijs, de alliantie met UMC Utrecht, Eindhoven en Wageningen en studentenuitwisseling.

Actieve alumni

De directeur Alumnizaken en Universiteitsfonds, Margot van Sluis-Barten, kijkt terug op een succesvolle alumnibijeenkomst zowel in Sydney als in Singapore. Alumnus Hugo Klijn, Consul Generaal in Sydney, nam deel aan de bijeenkomst. De alumni chapters zowel in Sydney als Singapore zijn bijzonder actief. Interessant was dat meerdere alumni aangaven een terugkeer naar de UU te overwegen.

Meer informatie: Jeroen Frietman