Seye Abimbola benoemd tot Prins Claus Leerstoelhouder

Verbeteren van wereldwijde gezondheidsgelijkheid

Met ingang van 1 september 2020 zal Dr. Seye Abimbola de Prins Claus leerstoel “Justice in Global Health Research” aan de Universiteit Utrecht bekleden. Als houder van de Prins Claus Leerstoel onderzoekt Seye Abimbola wat er nodig is om de wereldwijde ‘gezondheidsgelijkheid’ te verbeteren. Waarom zijn mensen in bepaalde landen gezonder dan andere, en hoe hangt dit samen met hoe het zorgsysteem is ingedeeld? Vragen die in tijden van de COVID-19 pandemie urgenter zijn dan ooit. 

De Prins Claus Leerstoel Ontwikkeling en Rechtvaardigheid is een leerstoel die afwisselend wordt bekleed door de Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uitzonderlijke jonge academici uit ontwikkelingslanden komen in aanmerking voor deze functie. Beide instellingen gebruiken de leerstoel om onderzoek en onderwijs op het gebied van internationale ontwikkeling en gelijkheid te bevorderen, in lijn met de ideeën en het werk van wijlen Prins Claus.

Als gezondheidswetenschapper doet Seye Ambola anderzoek naar (on)rechtvaardigheid in het wereldwijde gezondheidssysteem. Als Prins Claus Chair Leerstoelhouder gaat Ambola de gezondheidsinnovaties die bij wereldwijde epidemieën zoals de COVID-19 pandemie bestuderen. Welke werkten wel, en welke niet? En hoe hangt dit samen hoe bepaalde landen naar hun eigen zorgsysteem kijken? 

Over Seye Abimbola

Seye Ambibola benoemd tot Prins Claus Leerstoelhouder

Seye Abimbola is een gezondheidssysteemonderzoeker uit Nigeria. Momenteel is hij senior docent aan de School of Public Health, University of Sydney in Australië. Hij deed zijn eerste opleiding in de geneeskunde aan de Obafemi Awolowo University, Ile-Ife in Nigeria. Hij promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Sydney op een brede institutionele analyse van het bestuur van de primaire gezondheidszorg in Nigeria. Van 2018-2019 was hij een Sydney Sax Overseas Early Career Fellow aan de Universiteit van Oxford.

Abimbola gebruikt methoden en theorieën uit de institutionele economie om de betrokkenheid van de gemeenschap bij het bestuur van de gezondheidszorg en de rol die het bestuur speelt bij innovaties in de gezondheidszorg te bestuderen. Abimbola is de hoofdredacteur van BMJ Global Health. Hij is ook lid van Health System Governance Collaborative (onderdeel van de World Health Organisation, WHO) en maakt deel uit van de adviesraad van Global Health 50/50.

Met zijn onderzoek zal Abimbola deelnemen aan de strategische thema's Life Sciences, Pathways to Sustainability, Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies. Abimbola is ondergebracht bij de afdeling van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnszorg (UMC Utrecht), Global Health.