14 januari 2020

Wat zegt je voornaam over je?

Foto’s: NEMO – DigiDaan
Foto’s: NEMO – DigiDaan

Er is een nieuwe expositieruimte in wetenschapsmuseum NEMO: Humania, waarin het verleden, het heden en de toekomst van de mens centraal staan. Een van de onderdelen van deze boeiende expositie is een wand over voornamen, waar dr. ir. Gerrit Bloothooft (Talen, Literatuur en Communicatie) namens de Universiteit Utrecht aan meewerkte.

Dr. ir. Gerrit Bloothooft
Dr. ir. Gerrit Bloothooft

De voornaamwand vertegenwoordigt het sociolinguïstisch aspect van de tentoonstelling. Op de wand zijn 1632 kindervoornamen te vinden, gesorteerd op type namen als traditioneel Nederlands, Arabisch, of Engels eindigend op -y. De naamgroepen die daaruit af te leiden zijn zeggen iets over de voorkeuren van de ouders: hun gevoeligheid van traditie of juist niet, en hun opleidingsniveau.

Kinderen en ouders kunnen hun eigen naam zoeken en, mocht dat niet lukken, hun eigen naam aan de wand toevoegen. Er zijn begeleiders aanwezig om de naamgroepen enigszins bij elkaar te houden. Bloothooft is enthousiast over de expositie: "Het is mooi dat de talrijke bezoekers aan NEMO de komende 10 jaar even gaan nadenken over wat hun voornaam eigenlijk aan anderen vertelt".