Veerle Dijkstra wint KHMW Jan Brouwer Scriptieprijs

Veerle Dijkstra neemt de Jan Brouwer Scriptieprijs in ontvangst. Foto: © Stephanie Driessen
Veerle Dijkstra neemt de Jan Brouwer Scriptieprijs in ontvangst. Foto: © Stephanie Driessen

Nadat ze vorig jaar al de prijs voor beste onderzoeksmasterscriptie van de Faculteit Geesteswetenschappen in ontvangst mocht nemen, heeft Veerle Dijkstra (RMA Religious Studies) nu ook de scriptieprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) gewonnen. Voor haar masterscriptie ‘Going Digital. Corona as a Lens onto the Dynamics of Religious Mediation in Four Christian Church Communities in the Netherlands’ kreeg ze afgelopen vrijdag de Jan Brouwer Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie uitgereikt.

Omarming van digitale middelen

In haar scriptie onderzocht Dijkstra hoe vier Utrechtse christelijke geloofsgemeenschappen digitale media inzetten tijdens de coronapandemie. Hoe zorgden ze ervoor dat ze hun geloofsbeleving en rituelen konden voortzetten, terwijl het niet mogelijk was om fysiek samen te komen?

Voor haar onderzoek woonde Dijkstra een groot aantal (online) kerkdiensten bij en sprak ze met tientallen betrokkenen. In de analyse van haar bevindingen reflecteert ze op de rol die media spelen in de prijktijken van geloofsgemeenschappen, maar ook op de rol van mediatie in het algemeen.

Een crisis zoals de coronacrisis kan worden aangegrepen om ‘vanzelfsprekende’ gebruiken en ideeën op een andere manier te bekijken, concludeerde Dijkstra onder andere. Veel leden van de vier geloofsgemeenschappen ervoeren bijvoorbeeld een gevoel van gemis bij het online volgen van erediensten. Daardoor zijn ze vanuit een nieuw perspectief naar het ervaren van een religieuze ervaring gaan kijken.

“Een fijnzinnige analyse”

De jury schrijft: “Dijkstra’s fijnzinnige analyse van vier groepen die veel op elkaar lijken, zich aan dezelfde omstandigheden moeten aanpassen, maar daar vanuit eigen geschiedenis en identiteit verschillend mee omgaan en verschillende conclusies uit trekken, verheldert niet alleen bestaande verschillen tussen deze gemeenschappen, maar ook de rol van mediatie in religie.”

“En dat levert dan weer, zoals het een uitstekende scriptie betaamt, spannende vragen op voor verdere discussie – naar de manier waarop hier post-corona mee wordt omgegaan, naar de vergelijking met andere sterk op elkaar betrokken gemeenschappen – religieus en niet-religieus – en naar de rol van materialiteit en media in protestantse kringen waarbij we dan adviseren om ook de systematische theologie erbij betrekken waar expliciet over media, als media salutis, is en wordt nagedacht.”

Presentatie afstudeeronderzoek

Op 2 maart presenteert Veerle Dijkstra haar prijswinnende afstudeeronderzoek. De presentatie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Presentatie afstudeeronderzoek Veerle Dijkstra: ‘Going Digital’

Jan Brouwer Scriptieprijs

De Jan Brouwer Scriptieprijs wordt sinds 2015 jaarlijks in acht categorieën uitgereikt aan geestes- of maatschappijwetenschappelijke scripties. Hiermee hoopt de KHMW multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek een stimulans te geven, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.