Universiteit Utrecht succesvol in Nationaal Groeifonds

Universiteit Utrecht partner in 11 (voorwaardelijk) gehonoreerde Groeifondsaanvragen

Bij 11 van de 18 door het kabinet (voorwaardelijk) gehonoreerde Groeifondsaanvragen in de derde ronde zijn UU-onderzoekers betrokken. Dat werd vrijdag 30 juni duidelijk na de ministerraad. Collegevoorzitter Anton Pijpers: “Het Utrechtse onderzoek is breed vertegenwoordigd. Ik kijk uit naar het resultaat van de mooie plannen die in deze derde ronde gehonoreerd zijn of waar geld voor gereserveerd is.”

Via het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet 20 miljard euro op twee terreinen: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het doel is om op die manier bij te dragen aan een structurele en duurzame economische groei van Nederland op de lange termijn.

In de derde ronde van het Groeifonds zijn 47 projecten ingediend die in aanmerking wilden komen voor investeringen uit het groeifonds. Het kabinet heeft besloten er 18 te honoreren. Na de eerste drie toekenningsrondes is de UU nu betrokken bij in totaal 29 projecten (zie het overzicht onderaan dit nieuwsbericht).

Uitgelichte projecten

Twee projecten met voorwaardelijke of gereserveerde financiering waarbij de Universiteit Utrecht penvoerder is, zijn een nieuw Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie dat de transitie naar proefdiervrij onderzoek kan versnellen en 'Meer uren werkt!', een project dat deeltijdwerkenden maximaal in staat stelt meer uren te maken en daarmee bijdraagt aan het Nederlands verdienvermogen en economische zelfstandigheid.

Eén van de nu toegekende voorstellen waar Utrechtse onderzoekers bij betrokken zijn, en die goed aansluit bij de duurzame ambities van de Universiteit Utrecht, is het project Circulaire, geïntegreerde hoog-efficiënte zonnepanelenEnergie uit zonlicht (zon-pv) speelt een sleutelrol in de overgang naar duurzame energie. Wereldwijd groeit zon-pv snel en neemt het vermogen in Nederland fors toe. Dit project richt zich op de ontwikkeling en industrialisatie van nieuwe zon-pv-technologieën en zorgt voor de ontwikkeling van de volgende generatie volledig circulaire zonnepanelen.

Deze toekenning geeft de Nederlandse en Europese zonPV sector een enorme boost om werk te maken van de sleuteltechnologie voor een duurzame samenleving, én regie te nemen over alle aspecten van de industriële keten.

Collegevoorzitter Anton Pijpers: “De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om midden in de samenleving te staan en met haar onderzoek bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Op die manier willen wij ons ook inzetten voor innovaties op terreinen die voor de Nederlandse samenleving belangrijk zijn. Het is mooi om te zien dat wetenschappers van de Universiteit Utrecht daar de komende jaren via – inmiddels – bijna dertig verschillende  Groeifondsprojecten aan zullen bijdragen door binnen en buiten de universiteit de samenwerking op te zoeken. Ik kijk uit naar het resultaat van de mooie plannen die in deze derde ronde gehonoreerd zijn of waar geld voor gereserveerd is.”

Groeifondsprojecten waarbij UU betrokken is

(voorwaardelijke) toekenningen 2023

(voorwaardelijke) toekenningen 2022

 • Biotech booster; 50 miljoen toegekend, 196 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • CROP-XR; 21 miljoen toegekend, 22 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • De Einstein Telescope; 42 miljoen voorwaardelijk toegekend, 870 miljoen gereserveerd
 • Digitalisering Onderwijs; 140 miljoen toegekend, 420 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Duurzame materialen (Circulaire Plastics); 124 miljoen toegekend, 96 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Groenvermogen II; 250 miljoen toegekend, 250 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Nationale LLO katalysator; 167 miljoen toegekend, 225 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • NXTGEN Hightech; 450 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Oncode-PACT; 161 miljoen toegekend, 164 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Pharma NL; 80 miljoen voorwaardelijk toegekend

(voorwaardelijke) toekenningen 2021

 • AI-Ned; 44 miljoen toegekend, 44 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Groenvermogen I; 73 miljoen voorwaardelijk toegekend, 265 miljoen gereserveerd
 • Health-RI; 69 miljoen toegekend
 • Regmed XB; 56 miljoen toegekend