Groeifonds investeert 325 miljoen euro in Oncode-PACT

Consortium gaat ontwikkeling kankermedicijnen versnellen

Het Nationaal Groeifonds investeert in totaal 325 miljoen euro in het plan van Oncode-PACT om het preklinische ontwikkelproces van kankermedicijnen te versnellen. Dit is zojuist bekendgemaakt tijdens de persconferentie van Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Commissie van het Nationaal Groeifonds. De commissie adviseert om het gehele bedrag toe te kennen, waarvan 161 miljoen euro direct en een voorwaardelijke toekenning van 164 miljoen euro. Oncode-PACT gaat met deze financiering waardevolle kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper ontwikkelen en zo eerder bij patiënten brengen. Dit verbetert de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en versterkt het toekomstige economische verdienvermogen van Nederland.

De ontwikkeling van een geneesmiddel duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar, gerekend vanaf de eerste wetenschappelijke inzichten tot het moment dat patiënten er toegang toe hebben. Het komt te vaak voor dat aan het einde van dit langdurige ontwikkelproces het kandidaat-geneesmiddel niet effectief genoeg blijkt, of om andere redenen niet bij de juiste patiënt terecht komt. Veel en laat falen bij het ontwikkelen van geneesmiddelen gaat gepaard met langdurige en hoge investeringen die uiteindelijk niet leiden tot nieuwe geneesmiddelen. Het huidige ontwikkelproces van kankermedicijnen is dus kostbaar, duurt te lang, werkt doorgaans maar bij een deel van de patiënten en de patiënt die nú ziek is schiet er niets mee op. Oncode-PACT wil oplossingen bieden voor deze problemen.

Patiënten in het lab

Oncode-PACT heeft de ambitie om nieuwe en aantoonbaar effectieve kankermedicijnen sneller en goedkoper te ontwikkelen. De medische noodzaak is groot, want kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in ons land.

Alain Kummer, Managing Director Oncode Institute en voorzitter Oncode-PACT, legt uit: “Oncode-PACT plaatst de patiënt centraal in de hele keten van geneesmiddelontwikkeling. In de huidige situatie staat het preklinische ontwikkelproces nog onvoldoende in verbinding met de klinische praktijk en komt de patiënt pas veel te laat in beeld. Door patiëntgegevens en weefsels van patiënten al vroeg in het ontwikkelproces in te zetten - met behulp van organoïd-technologie en kunstmatige intelligentie - kan veel eerder in het proces en met meer zekerheid worden beoordeeld of een mogelijk geneesmiddel al dan niet effectief en veilig is. Bovendien zal hiermee de inzet van dieproeven verkleind kunnen worden.”

Oncode-PACT brengt de patiënt op deze manier het lab in. Hiermee wordt de kans dat kandidaat-geneesmiddelen in grootschalige klinische studies alsnog afvallen kleiner. Met de aanpak die Oncode-PACT voor ogen heeft, is al vóórdat het klinisch onderzoek start duidelijk in welke groep patiënten de grootste effectiviteit te verwachten is en onder welke omstandigheden. Hierdoor is het mogelijk om de belangrijke fase van klinisch onderzoek gerichter, kleinschaliger en sneller aan te pakken.

Groot marktpotentieel voor kankergeneesmiddelen

Kummer vervolgt: “De wereldwijde verkoop van innovatieve kankergeneesmiddelen en contractonderzoek voor medicijnontwikkeling zijn enorme economische kansen voor Nederland. Nederlandse kennisinstellingen en (MKB)bedrijven zullen toegang krijgen tot de expertise en faciliteiten om sneller en effectiever het preklinische ontwikkelproces te doorlopen. Hiermee creëert

Oncode-PACT nieuwe bedrijvigheid, kennis en technologie in medicijnontwikkeling en contractonderzoek, versterkt het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en ontwikkelt effectieve en betaalbare behandelingen van kanker.”

Impact op patiënten

De manier van werken binnen Oncode-PACT zorgt ervoor dat patiënten zo vroeg mogelijk en beter geholpen kunnen worden. Dankzij deze nieuwe manier van geneesmiddelenontwikkeling, is het in de toekomst in een veel eerder stadium van iemands ziekteproces mogelijk om een behandeling op maat te bieden en daarmee het verschil te maken.

Data voor het gehele programma

Prof. dr. Albert Heck, verbonden aan de Universiteit Utrecht, is werkgroepleider in ONCODE-PACT voor therapeutische vaccins. Hecks lab aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht gaat aan het programma bijdragen met allerlei vormen van massaspectrometrie en biochemische analyses. Deze methoden zullen data genereren voor het hele ONCODE-PACT-programma.

Het laboratorium van Heck is nationaal en Europees erkende als proteomicsfaciliteit. Het zal binnen Oncode-PACT worden ingezet voor plasma proteomics, ofwel het kwantificeren van alle plasma-eiwitten om zo te kijken of er respons is op vaccinatie of therapie. Daarnaast faciliteert het lab zogeheten antibody-gerichte proteomics, met de verwachting daar nieuwe therapeutische antilichamen in te vinden. Tot slot gaat het zogeheten HLA-peptiden analyseren die gerelateerd zijn aan kankercellen, waaronder neo-antigens, om zo nieuwe aangrijpingspunten voor vaccins op te sporen.