29 november 2018

Wieger Bakker gaat onderwijs voor professionals impuls geven

Universiteit Utrecht benoemt ‘LifeLong Learning’ Dean

Prof. dr. Wieger Bakker wordt per 1 december 2018 aangesteld als Dean LifeLong Learning bij de Universiteit Utrecht. De overheid stimuleert ‘Leven lang leren’, zodat ook volwassenen voldoende kennis en vaardigheden kunnen blijven opdoen om duurzaam inzetbaar te worden of te blijven op de arbeidsmarkt. De Universiteit Utrecht deelt deze ambitie en geeft de dean voor de komende 2,5 jaar de opdracht om het opleidingsaanbod voor professionals verder te ontwikkelen en te verbinden aan het perspectief van flexibeler onderwijs en brede toegankelijkheid.

De Universiteit Utrecht heeft al verschillende opleidingen, trainingen en cursussen voor professionals die graag blijven leren. De ambitie om Leven lang leren in te bedden staat in het Strategisch Plan en de universiteit werkt daar actief aan in de vorm van het programma LifeLong Learning. In 2020 wil de universiteit een actueel en aantrekkelijk aanbod hebben dat een leven lang leren goed faciliteert, afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt, professionals en alumni. Recent onderzoek onder alumni laat zien dat er een grote nascholingsbehoefte is. De hoogleraar Kwaliteit en Innovatie van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs Wieger Bakker zal de visie van de universiteit de komende jaren stimuleren en ondersteunen.

LifeLong Learning wordt een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs: het is niet meer de vraag óf we het gaan doen maar hóe we het aanpakken.
Dean LifeLong Learning

Naar meer Leven lang leren

Volgens recente cijfers van het CBS over scholing van volwassenen volgden in 2017 ruim 1,7 miljoen mensen (19%) enige vorm van scholing. Dit varieert van volledige opleidingen tot cursussen en workshops. Nederland heeft zich tot doel gesteld dat 20 procent van de volwassenen van 25 tot 65 jaar deelneemt aan ‘leven lang leren’ in 2020. Bakker: ‘Daar gaan wij aan bijdragen. Bij de Universiteit Utrecht werken we aan maatschappelijke vraagstukken vanuit een multidisciplinaire aanpak. We lopen voorop met docentprofessionalisering en zijn sterk op het gebied van onderwijsinnovatie.’

Doorlopende leerlijn

Bakker: ‘LifeLong Learning wordt een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs: het is niet meer de vraag óf we het gaan doen maar hóe we het aanpakken.’ De nieuwe LifeLong Learning dean wil geen onderscheid meer maken in initieel en postacademisch onderwijs: ‘Het is een doorlopende leerlijn: mensen gaan met een basisniveau de arbeidsmarkt op en krijgen meerdere banen. Men zal willen en blijven leren, mensen willen geïnspireerd blijven. We zullen mensen dus op verschillende momenten in hun loopbaan tegenkomen.’

Opleiden in verbinding met de maatschappij

LifeLong Learning draagt bij aan de kenniscirculatie die nodig is voor onze economie én aan de ontwikkeling en het functioneren van professionals. Bakker: ‘Via LifeLong Learning staan we bovendien in direct contact met degenen die de resultaten van ons onderzoek gebruiken en met maatschappelijke sectoren en vraagstukken waar nieuwe onderzoeksvragen uit voortkomen. Zo geven we vorm aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid stopt dus niet bij de leeftijd tot 25 jaar. Voor mij ligt de uitdaging in het samen met anderen ontdekken van vormen en inhouden van LifeLong Learning die passen bij de behoeften vanuit samenleving en bij ons als universiteit.’