Twee Comenius beurzen toegekend aan Utrechtse onderwijsinnovaties

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) reikt jaarlijks namens het ministerie van OCW Comeniusbeurzen uit aan docenten om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Deze beurzen voor onderwijsinnovaties zijn geïnspireerd op de bekende Veni, Vidi, Vici beurzen voor onderzoek. Dit jaar hebben twee Utrechtse docenten een beurs in de wacht gesleept: een Teaching Fellow beurs en een Senior Fellow beurs. Een fantastische prestatie en een belangrijke impuls om het academische onderwijs verder te ontwikkelen.

Teaching Fellow beurs

Teaching Fellows ontvangen voor hun project elk € 50.000. Het gaat hier om voorstellen voor de duur van één jaar gericht op innovatie binnen een cursus of onderwijsonderdeel. Het volgende projectvoorstel van een docent van onze universiteit is gehonoreerd:

Projectleider: Annerieke Oosterwegel
Thema: Bildung / Identiteitsvorming
Project: Autonomie Duurzaam Eigen Maken (ADEM): Een handleiding voor jezelf

Veel studenten worstelen met verwachtingen waaraan zij menen te moeten voldoen. Doel van dit project is studenten controle over hun studieloopbaan te laten ervaren door stapsgewijs en concreet aan te geven hoe zij zichzelf en hun ervaringen zo kunnen structureren, dat zij zich autonoom en veerkrachtig voelen. Er komt een leergang autonomie-ontwikkeling, waarin inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidspsychologie – in het bijzonder identiteitsontwikkeling en autonomie – worden vertaald naar de onderwijssituatie.

Senior Fellow beurs

Senior Fellows ontvangen voor hun project elk € 100.000. Het gaat om voorstellen voor de duur van twee jaar gericht op innovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel deel van de instelling. Dit jaar is het volgende projectvoorstel van onze universiteit gehonoreerd:

Projectleider: Jeroen Janssen
Thema: Inclusief onderwijs
Project: Hier hoor ik thuis. Ondersteuning van eerste-generatiestudenten voor de start van hun opleiding

Aan de Faculteit Sociale Wetenschappen vallen eerste-generatiestudenten (studenten waarvan de ouders geen universitair onderwijs gevolgd hebben) significant vaker uit dan tweede-generatiestudenten. Reden: ze voelen zich minder thuis op de universiteit. Een te ontwikkelen evidence-informed interventie moet hen helpen zich snel thuis te voelen op de universiteit. 

Comeniusnetwerk

De Fellows worden tevens lid van het Comeniusnetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dit landelijke netwerk bestaat uit alle docenten die een beurs hebben ontvangen uit het Comeniusprogramma, als ook de genomineerden voor de ISO Docentenprijs. Het netwerk is een ontmoetingsplaats waar onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen. De Utrechtse leden zijn hier te vinden.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Meer aanvragen

In totaal werden dit jaar door het NRO 40 Teaching Fellow beurzen en 20 Senior Fellow beurzen toegekend. De NRO biedt ook beurzen voor Leadership Fellows, van elk € 500.000.

Ben je docent aan de Universiteit Utrecht en heb je zelf interesse om een voorstel in te dienen? Neem contact op met het Centre for Academic Teaching via cat@uu.nl. Ook wordt op maandag 15 juni 2020, 13:00 – 14:30 uur, een voorlichting over de Comeniusbeurzen verzorgd. Lees meer over de voorlichting en meld je aan. Na de zomer dienen de eerste intentieverklaring voor de beurzen van 2021 te worden ingediend. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen en denkt graag met je mee om jouw onderzoeksvoorstel te optimaliseren.