Utrechtse leden Comeniusnetwerk

Het Comeniusnetwerk is het landelijk platform van de Konklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor onderwijsvernieuwers. De leden zijn benoemd omdat ze een NRO Comeniusbeurs hebben ontvangen of omdat ze genomineerd zijn voor de ISO Docent van het Jaarverkiezing. Hun projecten worden onderaan de pagina besproken.

Leden van het Comeniusnetwerk
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Docent
Onderzoeker
Toelichting nieuwe leden 2019

Niels Bovenschen - Comenius Teaching Fellow 2019

Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en omgekeerd. Dit vereist een wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician-scientists en patiënten. Om deze samenwerking te realiseren, ontwikkelt de Faculteit Geneeskunde voor bachelorstudenten een curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus, in een didactisch framewerk van op onderzoek gebaseerd leren.

Tom Frijns - Comenius Teaching Fellow 2019

In tegenstelling tot traditionele cognitieve benaderingen ontwikkelt de UU een trainingsmodule met behulp van een strategie, die de interculturele competentie van studenten vergroot. Daarbij wordt een inclusief en coöperatief klaslokaalklimaat gecreëerd. De module bevordert 21ste-eeuwse vaardigheden als interculturele communicatie en samenwerking, en leerprestaties in het algemeen van de internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.

Margot Koster - genomineerde ISO Docent van het jaar 2019

Margot Koster is docent en opleidingsdirecteur van de bachelor opleiding Biologie. Haar ambitie is om studenten op te leiden tot toekomstbestendige biologen, ze te motiveren en bewust te maken van het grote belang van wetenschappelijke kennis voor de samenleving. Daarnaast wil ze zich blijven ontwikkelen als docent en onderzoekt ze op een wetenschappelijke manier de effecten van onderwijsinnovaties in haar onderwijs. 

Gery Nijenhuis - Comenius Senior Fellow 2019

Doel van dit project is om de interculturele competenties van studenten te verbeteren. Een van de in te zetten middelen is een interactieve app met cases die veldwerksituaties representeren, en de ontwikkeling van opdrachten die daar bij horen. Docenten kunnen studenten begeleiden bij hun discussies en reflecties in de internationale klassen, voor, tijdens en na veldwerk. De inhoud van de app is gebaseerd op real-life cases van studenten die in voorgaande jaren veldwerk deden.

Bert Weckhuysen - Comenius Teaching Fellow 2019

Duurzame ontwikkeling en het streven naar circulaire economieën vereisen een samenwerking van maatschappij, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs moet een nieuwe generatie transdisciplinaire professionals opleiden, die in staat zijn om – met belanghebbenden – innovatieve oplossingen te creëren. Het Da Vinci-project daagt derdejaars bachelorstudenten uit om – via leren door te doen – de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines te overschrijden.

Tineke Westerveld - Comenius Senior Fellow 2019

Implementatie van interprofessioneel onderwijs, waarin ‘studenten van twee of meer verschillende beroepen leren van, met en over elkaar om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren’ blijft achter. De ontwikkeling van een training in interprofessionele feedback voor studenten geneeskunde en verpleegkunde, moet soelaas bieden. De feedbacktraining leidt tot een persoonlijk interprofessioneel leerdoel voor studenten om aan te werken tijdens klinische stages. Het bevordert uiteindelijk samenwerking tussen toekomstige zorgprofessionals.

Fred Wiegant - Comenius Senior Fellow 2019

De Universiteit Utrecht ontwikkelt een leerlijn Interdisciplinair leren denken en werken, bestaande uit opdrachten, werkvormen en gerichte reflecties. De innovatieve leerlijn is gebaseerd op good practices, op de ervaringen van onderzoekers in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, en op de ervaringen van masterstudenten in het interdisciplinair werkveld. Het heeft als doel om studenten goed voor te bereiden op de dynamische multi- en interdisciplinaire werkomgeving.

Toelichting nieuwe leden 2018

Tom Damen – Comenius Teaching Fellow 2018

Time to listen: using podcasts as learning tools – Bij de opleiding Work and Organisational psychology van de Universiteit Utrecht zullen podcasts worden ingezet als leermiddel. De educatieve podcasts worden opgenomen in het curriculum als vorm van gepersonaliseerde e-learning. Daarmee hoopt de universiteit het leren voor de studenten uitdagender te maken en aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses.

Hanna Mulder – Comenius Teaching Fellow 2018

De pedagogische praktijkopdracht – Studenten pedagogiek voelen zich vaak te weinig voorbereid op de beroepspraktijk en missen de link tussen theorie en praktijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten pedagogiek van de Universiteit Utrecht een praktijkopdracht waarin zij aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk (van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners, scholen). Studenten maken deel uit van netwerken met praktijk- en universitaire experts. Ze kijken mee in de praktijk, voeren een wetenschappelijke analyse en analyse van het maatschappelijke debat uit, ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwd advies én koppelen dit terug naar de praktijk.

Haza Rahim – genomineerde ISO Docent van het jaar 2018

In 2016 won Haza Rahim de Docenttalentprijs 2015-2016 van de Universiteit Utrecht. Ze zet in haar onderwijs de persoonlijke ontwikkeling van studenten centraal en probeert altijd een verband te leggen met hun drijfveren en belevingswereld. Op deze manier probeert ze ook taaie onderwerpen, zoals statistiek, interessant te maken. Ze vindt het daarnaast belangrijk om aandacht te besteden aan de culturele sensitiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van haar studenten.

Ghislaine van Thiel – Comenius Teaching Fellow 2018

Narrative medicine – Geneeskundestudenten kunnen door het bestuderen van literaire en persoonlijke verhalen beter leren luisteren en observeren, zo is de gedachte. Bovendien bevordert de ‘verhalende geneeskunde’ hun empathische vermogens en bereidt het hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten. Dat is de reden dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht verhalende geneeskunde wil opnemen in het curriculum.

Sabine Uijl – Comenius Senior Fellow 2018

Student ownership at UCU; redesign of a personalized curriculum – University College Utrecht wil met een verbeterd en gepersonaliseerd digitaal onderwijssysteem en een vernieuwd tutorsysteem studenten zelf keuzes laten maken in het curriculum. Zo wordt de student bewuster van de manier waarop ze leert en kan ze haar persoonlijke doelen koppelen aan de leerdoelen.

Toelichting nieuwe leden 2017

Marc van Mil – ISO Docent van het jaar 2017

Marc van Mil won de Docenttalentprijs 2013-2014 van de Universiteit Utrecht en werd in 2017 verkozen tot landelijk Docent van het Jaar. Als universitair hoofddocent biomedische genetica verzorgt Marc onderwijs over DNA binnen de opleiding Biomedische Wetenschappen en geeft DNA-lezingen voor een breed publiek. Samen met Annelien Bredenoord doet hij onderzoek naar hoe je in het onderwijs aandacht moet besteden aan de maatschappelijke impact van biomedische technologieën.