29 april 2019

Truus van Bueren benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Jan van Zanen en Truus van Bueren. Foto: Lex Raat
Burgemeester Jan van Zanen en Truus van Bueren. Foto: Lex Raat

Tijdens de Lintjesregen 2019 ontvingen 36 gedecoreerden uit handen van burgemeester Jan van Zanen een koninklijke onderscheiding. Een van deze gedecoreerden is dr. Truus Van Bueren (Middeleeuwse Cultuur).

Als kunsthistorica maakt Van Bueren zich buitengewoon verdienstelijk voor internationaal onderzoek naar dodengedachtenis in de middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd en de expressie daarvan in woord en beeld. Zij heeft hierdoor de Universiteit Utrecht een internationaal leidende positie bezorgd.

Medieval Memoria Online

Het door haar geïnitieerde project Medieval Memoria Online (MeMO), met als doel het stimuleren van onderzoek naar nagedachtenis in de middeleeuwen, is zeer bekend in de academische wereld. Zij heeft vanuit dit project verschillende werkgroepen opgericht en daarbij nauw samengewerkt met collega’s in binnen en buitenland. Dankzij de door Van Bueren georganiseerde tentoonstellingen, waaronder in het Museum Catharijneconvent, is ook het grote publiek bekend geraakt met de materie.

Leidend onderzoek

De inzet van Van Bueren wordt door vakgenoten beschreven als leidend onderzoek. Zij begeleidde een groot aantal promovendi, heeft internationale aandacht voor het onderwerp gegenereerd en heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Verder heeft of nam zij zitting in verschillende (inter-) nationale besturen. Met haar uitzonderlijk rijke bijdragen aan uiteenlopende activiteiten heeft zij haar functie als Universitair hoofddocent in bijzondere mate in dienst gesteld van de maatschappij.