Ted Sanders gasthoogleraar op Belgische Erasmus-leerstoel

Prof. dr. Ted Sanders. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Ted Sanders

Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands Ted Sanders bekleedt in 2023-2024 de Desiderius Erasmus-leerstoel Nederlands over de grenzen binnen de opleiding Nederlands van de Faculté de philosophie, arts et lettres aan de Université catholique de Louvain.

Uitwisseling in neerlandistiek

De Desiderius Erasmus-leerstoel is ingesteld op het initiatief van de Nederlandse ambassade in België. De doelstelling van de leerstoel is het bevorderen van de uitwisseling op het gebied van neerlandistiek en Nederlandse taal, cultuur, maatschappij en letterkunde, door jaarlijks een gerenommeerde Nederlandse gastprofessor op het gebied van de neerlandistiek uit te nodigen.

“Ik ben erg blij met deze uitnodiging van de UC Louvain”, zegt Sanders. “We hebben al heel lang goede banden met de Faculteit Letteren daar, doordat we met name veel hebben samengewerkt in onderzoek naar de structuur van tekst en discours in diverse talen en de rol die coherentie speelt bij het begrijpen van teksten en in gesprekken. Door deze benoeming worden die banden weer aangehaald.”

“Maar zeker zo belangrijk is dat ik met studenten en jonge onderzoekers ga samenwerken. Hierbij zal ik in het bijzonder aandacht besteden aan de relatie met begrijpelijke taal in communicatie. Daar komt dus ook veel recent onderzoek van en met Utrechtse collega’s aan de orde. Het is inspirerend om te merken dat er ook in België veel belangstelling is voor deze thematieken.”

Ted Sanders

Ted Sanders is vicedecaan Onderzoek en impact aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands. In zijn onderzoek richt hij zich op coherentie in tekst, discourse en cognitie en doet hij onderzoek naar begrijpelijkheid van teksten. Hij leidde diverse, landelijke en door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma’s, onder andere over causaliteit en subjectiviteit in discours en over begrijpelijke taal en effectieve communicatie.

Op 6 november 2023 geeft Sanders zijn openingslezing Begrijpelijke taal: Over teksten, communicatie, onderzoek en advies. Verder geeft hij in de loop van het jaar verschillende lezingen en woont hij activiteiten met studenten bij.