Genomineerden Studentenprijzen 2019 Universiteit Utrecht bekend

De Universiteit Utrecht is trots op haar studenten die een opvallende prestatie op het gebied van hun studie of daarbuiten leveren. Daarom reikt de rector magnificus elk jaar tijdens de opening van het academisch jaar twee studentenprijzen uit: de prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor een Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. Inmiddels zijn de genomineerden voor deze prijzen bekend.

Alle genomineerden

De genomineerden voor de Beste Masterscriptie zijn: Laureanne Willems, Marcel Robeer en Laurie Treffers. De genomineerden voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019 zijn: UtrechtInc Students, Dalal Ghanim en  het ‘Platform Onbeperkt Studeren - voor en door studenten met een functiebeperking’.

Genomineerden Beste Masterscriptie 2019

Laureanne Willems (fotograaf: Erik Kottier)
Laureanne Willems (GW), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2019 (fotograaf: Erik Kottier)

Laureanne Willems, faculteit Geesteswetenschappen, Comparative Literary Studies. Onderwerp: 'What is Normal, What is Healthy? A Comparative Study of Anorexia Nervosa Through the Lens of Autobiographical Illness Narratives'.

Laureanne verkent de verscheidenheid aan ervaringen met anorexia nervosa aan de hand van drie nauwkeurig geselecteerde autobiografieën. In haar scriptie analyseert Laureanne hoe auteurs die hersteld zijn van of aan het herstellen zijn van anorexia, reageren op de verschillende discoursen rondom anorexia (medisch, academisch, maatschappelijk en cultureel). Ook analyseert zij hoe de auteurs verschillende strategieën van representatie gebruiken om de ervaring van anorexia te verbeelden. Laureanne toont met haar scriptie aan hoe dit soort memoires kunnen bijdragen aan een beter begrip, en daarmee betere behandeling, van anorexia.

Huidige functie: Docent Academische Vaardigheden bij Bacheloropleiding Informatiekunde, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 
 

Marcel Robeer (BETA), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2019 (fotograaf: Erik Kottier)
Marcel Robeer (BETA), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2019 (fotograaf: Erik Kottier)

Marcel Robeer, faculteit Bètawetenschappen, Business Informatics. Onderwerp: 'Contrastive Explanation for Machine Learning'. 

Steeds vaker wordt Artificial Intelligence ingezet om door Machine Learning uit grote datasets (‘Big Data’) modellen te ontwikkelen die belangrijke beslissingen nemen. Helaas zijn die beslissingen vaak ongrijpbaar voor mensen. Mensen doen dit door te kiezen tussen contrasterende mogelijkheden. Marcel Robeer heeft een methode ontwikkeld om een contrasterende uitleg te genereren die beter aansluit bij de wijze waarop mensen besluiten nemen. De innovatieve aanpak van Marcel Robeer sluit aan bij de belevingswereld van mensen. Beslissingen van computerprogramma’s worden daardoor beter begrepen en sneller geaccepteerd. Zijn uitgebreide studie toont aan dat zijn aanpak werkt. Ook heeft hij zijn methode helder en inzichtelijk verwoord.

Huidige functie: PhD kandidaat aan zowel Universiteit Utrecht als bij Politielab AI. 
 

Laurie Treffers (GW), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2019 (fotograaf: Erik Kottier)
Laurie Treffers (GW), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2019 (fotograaf: Erik Kottier)

Laurie Treffers, faculteit Geesteswetenschappen, Conflict Studies and Human Rights. Onderwerp: '(Un)veiled bodies of resistance: How women in the Occupied West Bank village of Budrus oscillate organized and everyday resistance practices against the Israeli occupation since the ending of the Second Intifada in 2005'.

Tot nog toe waren georganiseerd, publiek, verzet en ‘dagelijks’ verzet dat niet gezien mag worden altijd los van elkaar onderzocht, alsof men altijd maar een type verzet uitoefent. Laurie’s scriptie overbrugt deze wetenschappelijke leegte met haar analyse van het verzet van vrouwen in het dorp Budrus dat in het bezette West Bank gebied ligt. Deze vrouwen beoefenen beide vormen van verzet. Met haar veldwerk heeft Laurie tien vormen van verzet geïdentificeerd. Zij toont aan hoe open en verborgen verzet samen (kunnen) gaan.
Op innovatieve wijze combineerde zij een empirische en theoretische aanpak. Dit leverde een aantal nieuwe concepten op, die een waardevolle bijdrage zijn voor het debat dat hierover gaande is.

Huidige functie: communicatiemedewerker bij NWO.

Genomineerden Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019

UtrechtIncStudents, genomineerd voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019 (fotograaf: Erik Kottier)
UtrechtInc Students, genomineerd voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019 (fotograaf: Erik Kottier)

UtrechtInc Students, bestaande uit Rick Bonants, Gerry Coen, Manon de Lijster, Dimitra Mousa en Martijn Wiarda, van verschillende faculteiten. UtrechtInc Students is een groep actieve studenten van diverse faculteiten die gezamenlijk het ondernemerschap onder studenten van alle faculteiten wil stimuleren en faciliteren. Hiertoe hebben ze verschillende, duurzame initiatieven opgetuigd. UtrechtInc Students constateert dat academische kennis vaak op de plank blijft liggen. Daarom valoriseert het deze uitvindingen en projecten naar commerciële toepassingen. Dankzij krachtige regionale samenwerking weet UtrechtInc de output van Utrechts onderzoek een internationale uitstraling te geven.
 

portret foto Dalal Ghanim
Dalal Ghanim, genomineerd voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019 (fotograaf: Erik Kottier)

Dalal Ghanim, faculteit Bètawetenschappen, bachelorstudent Farmacie. Dalal Ghanim vraagt aandacht voor mensenrechten en de rechten van vrouwen. In het bijzonder vraagt ze aandacht voor rechten van de Yazidi’s: een minderheidsgroep in Irak waartoe ze zelf behoort. Als ervaringsdeskundige helpt ze vluchtelingen op weg met integreren en het opbouwen van een toekomst in Nederland. Ze organiseert bijeenkomsten met politici en deelt ervaringen over studeren en werken in Nederland via social media. Daarmee is Dalal een belangrijk rolmodel.  
 

Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking (fotograaf: Erik Kottier)
Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking, genomineerd voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019 (fotograaf: Erik Kottier)

Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking, Sophia Bats, Macy Jane Bouwhuizen, Annemarijn Douwes-De Groot, Richard Horenberg, Eline Kruithof, Denise Langreder, Soete Meertens, Britt ten Bergen en anderen, van diverse faculteiten. Toen uit een enquête door student-onderzoekers bleek dat er veel behoefte was aan een laagdrempelige plek waar studenten met een functiebeperking terecht kunnen voor hulp en advies, besloten de student-onderzoekers zelf het ‘Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking’ op te richten. Hun activiteiten betreffen verschillende fasen van een studentenleven: van open dag, instroom, doorstroom tot en met verbetering van de toegankelijkheid tot stages en het toekomstig werkveld. De grote variëteit aan ideeën en activiteiten levert een belangrijke bijdrage aan een meer diverse en inclusieve Universiteit Utrecht.

Criteria

Een onderwijs- of onderzoeksdirecteur kan iemand van zijn of haar opleiding nomineren voor de studentenprijs Beste Masterscriptie. De student moet voldoen aan de opgestelde criteria. Iedereen van binnen en buiten de Universiteit Utrecht mag zelf een student voordragen voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. Bekijk de criteria en procedure.

Bekendmaking

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar, maandag 2 september a.s. in de Domkerk, maakt rector Henk Kummeling bekend wie de winnaars zijn.

Meer informatie

Drs. Manon Sas, sr. communicatieadviseur, J.M.Sas@uu.nl, 06 28831442.

Meer informatie
Studentenprijzen