Start Open Science Programma Universiteit Utrecht

Start Open Science Programma

De Universiteit Utrecht wil voorop lopen op het gebied van open science. Daarom heeft het College van Bestuur goedkeuring gegeven aan de start van het Open Science Programma van de Universiteit Utrecht. Een programma dat tot doel heeft de toepassing van open science principes door wetenschappers te faciliteren en te stimuleren.

 

Waarom is open science van belang voor de Universiteit Utrecht?

Veel van de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden zijn erg complex en kunnen niet vanuit een enkelvoudig perspectief worden opgelost. Wetenschappelijke inzichten zijn onontbeerlijk bij het vinden van oplossingen maar intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en universiteiten zal nodig zijn. In deze context wil “de Universiteit Utrecht voorop lopen op het gebied van open science, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek haar rol in het bijdragen aan oplossingen voor complexe problemen beter kan leveren als kennis zo veel en zo snel mogelijk gedeeld wordt.” (Uit het Strategisch plan 2016-2020 van de Universiteit Utrecht)

Centrale onderwerpen

De scope van een programma over open science is potentieel erg breed. Om het UU Open Science Programma focus te geven is het toegespitst op de volgende onderwerpen:
 

  • Open access
  • FAIR data en software
  • Public engagement
  • Erkennen en waarderen

Open Science platform

Het Open Science Programma wordt aangestuurd door het Open Science Platform, dat leden uit de gehele breedte van de UU onderzoeksgemeenschap zal bevatten. Frank Miedema is voorzitter van dit platform. Anja Smit is benoemd tot secretaris. Zij zullen zich initieel richten op de verdere inrichting van het programma en de koers van het programma richting 2020 vast te stellen. Alle faculteitsdecanen zien open science als een actueel thema en steunen het plan.