Sarah Trottier ontvangt Hélène Phoa Gender Studies Scriptieprijs 2021

V.l.n.r. 1e rij: Honourable mention Pinar Türer, winnaar Sarah Trottier en honourable mention Adrianna Rosario, in ontvangst genomen door Berteke Waaldijk. 2e rij: de ouders van Hélène Phoa
V.l.n.r. 1e rij: Honourable mention Pinar Türer, winnaar Sarah Trottier en honourable mention Adrianna Rosario, in ontvangst genomen door Berteke Waaldijk. 2e rij: de ouders van Hélène Phoa

Dit jaar is het de tweede keer dat de Hélène Phoa Gender Studies Research Thesis Prize wordt uitgereikt. In 2020 werd Anita Prša de allereerste laureaat van de prijs. Dit jaar kreeg Sarah Trottier de eer om de prijs in ontvangst te nemen voor haar proefschrift getiteld The Colonial Poetics of TikTok: Talking Dogs, Queer-Coded Cottages, and Getting to Know YourSelf through the Algorithm. De prijs werd uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking van de Research Master Gender Studies op 4 november 2021. De jury heeft alle ingezonden scripties met veel plezier gelezen, omdat ze een spannende kijk bieden op wat Genderstudies voor een nieuwe generatie inhoudt. Hoewel de jury een verscheidenheid aan onderwerpen en benaderingen tegenkwam, hadden alle ingezonden werken één ding gemeen: alle auteurs zetten zich in voor kennisproductie die bijdraagt aan sociale rechtvaardigheid en inclusieve diversiteit.

De Hélène Phoa Gender Studies Scriptieprijs

De Hélène Phoa Scriptieprijs is opgezet door de familie van Hélène Phoa, die veel te jong overleed in 2019. Ze was afgestudeerd aan de Research Master Gender Studies van de Universiteit Utrecht. "Na het onverwachte verlies van mijn zus Hélène moesten wij - mijn ouders Khee Siang en Irina Phoa, en mijn oudere zus Nicole en ik - leren omgaan met ons ongeloof, extreme verdriet, woede en frustratie. We zochten naar iets positiefs om ons bezig te houden en haar leven te herdenken. Zo werd het idee van de Gender Studies Scriptieprijs geboren, aangezien Hélène de Research Master fantastisch vond en wilde blijven vechten voor diversiteit en inclusiviteit in haar professionele leven. Professor Berteke Waaldijk en het geweldige team van de Gender Studies afdeling en het Utrechts Universiteitsfonds hebben geholpen om de prijs te realiseren."

De prijs is bedoeld om een afgestudeerde te ondersteunen bij de overgang van diens studie naar de volgende fase van diens leven. De prijs bestaat uit duizend euro, waarvan de toekenning mede mogelijk wordt gemaakt door het fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen. "Met behulp van vrijgevige familie en vrienden hebben we een fonds opgericht dat het mogelijk maakt om de scriptieprijs voor meerdere jaren uit te reiken. We kijken ernaar uit om betrokken te blijven bij het prachtige Gender Studies Masterprogramma in Hélène's naam," zegt Pauline.

De inzendingen toonden de rijkdom van het Gender Studies onderzoeksveld, en de discussies tijdens het selectieproces waren intrigerend en inspirerend. Het was eigenlijk best moeilijk om de winnaar en de runner's up te kiezen, wat aangeeft hoe hoog het algemene niveau van de inzendingen was.

Elk jaar zit één van de leden van Hélène's familie in de jury. Dit jaar bekleedde Pauline die functie voor de tweede keer. "Het was opnieuw een genoegen om in de jury te zitten, dit keer met andere mensen, van wie sommigen mijn zus hebben gekend in haar tijd als student van de Gender Studies Research Master. De inzendingen toonden de rijkdom van het Gender Studies onderzoeksveld, en de discussies tijdens het selectieproces waren intrigerend en inspirerend. Het was eigenlijk best moeilijk om de winnaar en de runner's up te kiezen, wat aangeeft hoe hoog het algemene niveau van de inzendingen was" Twee ingezonden scripties kregen een 'eervolle vermelding': Pinar Türer, Moving (through) Intimacy: A Reimagination of the Self in Relation en Adrianna Rosario, Revenge Feminism: Tracing Global Punitive Demands in Spanish Gender Violence Legislation.  De jury voor deze editie bestond uit prof. dr. Rosemarie Buikema (voorzitter), dr. Layal Ftouni, dr. Gianmaria Colpani, dr. Pauline Phoa, Anita Prša (voormalig prijswinnaar), Sophia Seawell (alumna van het programma en vertegenwoordiger van de arbeidsmarkt van RMA Gender Studies studenten) en Mir Marinus (alumna van het programma).

Interview met Sarah Trottier

Sarah Trottier is de tweede laureaat van de Hélène Phoa Gender Studies Research Scriptieprijs. Ze vertelde ons over haar winnende scriptie en wat het ontvangen van de prijs voor haar betekent.

Hoe voelt het om de Hélène Phoa Gender Studies Research Scriptieprijs te ontvangen?

Ik ben trots, vereerd en dankbaar dat ik deze prijs, die op een belangrijk overgangspunt in mijn academische carrière komt, in ontvangst mag nemen. Het is voor iedereen anderhalf jaar lang een ongelooflijke uitdaging geweest, en net als voor veel van mijn collega's heeft het schrijven van een scriptie en het afstuderen tijdens een wereldwijde pandemie onverwachte moeilijkheden, isolement en een gevoel van onzekerheid voor de toekomst met zich meegebracht. Het ontvangen van de Hélène Phoa Gender Studies Research Thesis Prize voelt als een erkenning en bevestiging van mij als onderzoeker. Het geeft me ook een gevoel van symbolische aanmoediging nu ik opnieuw contact leg met de academische gemeenschap aan de UU (en daarbuiten) en verder ga met mijn huidige onderzoek in Gender Studies.

Wat was het onderwerp van je scriptie?

Mijn scriptie analyseerde hoe schijnbaar onschuldige sociale mediatrends koloniale ideologieën, verhalen en systemen kunnen reproduceren of herhalen, waarbij ik me concentreerde op fenomenen die aan populariteit wonnen op TikTok tijdens de vroege stadia van de COVID-19 crisis. De drie trends die ik als casestudy's heb gebruikt - 'Canine Augmented and Alternative Communication' trainingsvideo's, de 'Cottagecore' esthetiek, en door gebruikers geproduceerde meta-analyses van de algoritmische sorteerprocessen van de app - zijn gekozen om te illustreren hoe sociale-mediagebruikers worden beïnvloed door thema's als domesticatie, controle, pastorale fantasie, en menselijke categorisering terwijl ze zich bezighouden met de creatie en verspreiding van virale inhoud. Het centrale doel van deze scriptie was om 'onschuldige' online trends te onderzoeken als poëtische krachten die ons begrip van onszelf en de wereld om ons heen vormgeven, en die sterk beïnvloed worden door systemen en structuren van ongelijkheid, macht en controle in de echte wereld.

Ik situeerde mijn onderzoek als een 'auto-netnografie', wat betekent dat ik mijn onderzoek baseerde op mijn eigen ervaringen als gebruiker van sociale media. Aangezien TikTok vertrouwt op een algoritmisch sorteerproces om gebruikers inhoud te geven op basis van hun interactie met de app, was het belangrijk om duidelijk te maken dat dit onderzoeksproces zich absoluut binnen mijn eigen TikTok-'wereld' afspeelde. Dit werd een centraal aspect van mijn analyse. Omdat ik een enigszins duistere relatie heb met mijn eigen identiteit, was het niet alleen fascinerend om door TikTok te worden 'gesorteerd' in verschillende thematische categorieën en gevoed te worden met content op basis van dit sorteerproces, maar vormde het ook de basis om de manieren te bestuderen waarop algoritmische processen vooringenomenheid in zich dragen, gebaseerd op reële systemen van menselijke categorisering. Naast de analyse van specifieke virale trends, was het bestuderen van deze algoritmische processen cruciaal om de vaak veronderstelde objectiviteit of ambivalentie van digitale platformruimten op losse schroeven te zetten.

Hoewel de scriptie die ik heb geproduceerd totaal anders was dan wat ik me had voorgesteld aan het begin van dit proces, ben ik ongelooflijk trots op wat ik heb bereikt en dankbaar voor het katalyserende effect dat het heeft gehad op mijn eigen reis om mezelf beter te begrijpen als onderzoeker en als persoon.

Hoe verliep het onderzoeks- en schrijfproces?

Zoals ik al eerder zei, bracht het doorlopen van dit proces tijdens de pandemie een breed scala aan onverwachte moeilijkheden en wegversperringen met zich mee. Ik begon in maart 2020 aan mijn scriptie te werken - oorspronkelijk met een heel ander onderwerp - maar vond het onmogelijk om op dat pad verder te gaan door de toenemende geestelijke gezondheidsproblemen waarmee ik te maken kreeg als gevolg van de voortdurende lockdowns en het sociale isolement. Hoewel ik altijd heb geworsteld met mijn geestelijke gezondheid, waren de mechanismen die ik door de jaren heen had opgebouwd om het leven als neurodivergent en chronisch ziek persoon in een neurotypische en validistische samenleving aan te kunnen, niet langer relevant of nuttig, omdat ze voornamelijk berustten op het fysiek aanwezig zijn op het werk, op school of op sociale evenementen. Dus na maanden van pogingen om verder te komen met mijn scriptie merkte ik dat ik totaal 'vast' zat en niet in staat was om mijn onderzoek uit te voeren zoals gepland.

Uiteindelijk realiseerde ik me dat ik een complete burn-out had als gevolg van mijn voortdurende pogingen om mezelf te dwingen 'op de juiste manier' aan een academische scriptie te werken.Ik kwam tot het inzicht dat ik moest gaan werken aan de scriptie die ik graag wilde schrijven, een scriptie geïnspireerd door onderwerpen die ik anders zou hebben afgedaan als dwaas of oppervlakkig. Achteraf zie ik deze verschuiving als een soort 'ontmaskering' - ik had tientallen jaren van geïnternaliseerd validisme te verwerken en uit te pakken, en ik moest de atypische manier waarop mijn hersenen informatie verwerken beginnen te erkennen, niet als een zwakte, maar als een verschil dat kan worden omarmd.

Na deze verandering in benadering begon ik aan een nogal ongebruikelijk onderzoekstraject waarin enigszins ongewone en interdisciplinaire methodologieën en epistemologische kaders centraal stonden. Ik gaf voorrang aan een gevoel van urgentiebij het bestuderen van deze nieuwe sociale media app, en omarmde het aanhoudende gevoel dat het essentieel was om dit onderzoek te contextualiseren binnen de COVID-19 crisis. Hoewel de scriptie die ik heb geproduceerd totaal anders was dan wat ik me had voorgesteld aan het begin van dit proces, ben ik ongelooflijk trots op wat ik heb bereikt en dankbaar voor het effect dat het heeft gehad op mijn eigen reis om mezelf beter te begrijpen als onderzoeker en als persoon.

Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn supervisor Layal Ftouni te bedanken voor haar begeleiding, geduld en solidariteit tijdens mijn tijd in het RMA Gender Studies programma. Zij gaf mij de motivatie en aanmoediging om mijn gevoel te volgen, de ruimte om een stapje terug te doen en te ademen, en het vertrouwen om onzekerheid te omarmen.

Wat heeft de toekomst voor jou in petto?

Na mijn afstuderen besteedde ik een aantal maanden aan het ontwikkelen van een promotievoorstel geïnspireerd door het onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor deze scriptie. Dit voorstel werd in de zomer aanvaard en sinds september van dit jaar ben ik als doctoraal onderzoeker aan het werk bij UU Gender Studies. Mijn huidige onderzoek is getiteld 'Ludomemetics': Playful Memes and Powers of the 'Real' in Post-Postmodern Alterreality, en onderzoekt hoe macht en spel elkaar kruisen in de productie en circulatie van digitale memes. Ik ben verheugd om terug te keren naar Gender Studies aan de UU, en ik kijk ernaar uit om mijn onderzoek naar sociale media fenomenen en hun socioculturele impact voort te zetten als onderdeel van deze inspirerende en ondersteunende academische gemeenschap.