4 november 2019

Sander Thomaes gaat jeugdonderzoek verbinden met maatschappelijke vragen

prof. dr. Sander Thomaes. Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
prof. dr. Sander Thomaes

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Sander Thomaes is per 1 november benoemd tot boegbeeld van de NWA Route Jeugd. Hij wil vanuit die rol wetenschappelijke kennis meer verbinden aan de vragen van het werkveld van jeugdhulpverlening en onderwijs.

De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is één van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Die NWA is gebaseerd op duizenden vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap, en daarin zit precies het doel dat Sander Thomaes zich bij deze opdracht stelt: “Bij het vergaren van vragen voor de wetenschapsagenda bleek dat er in de maatschappij heel veel vragen leven over jeugd, terwijl de wetenschap op een groot deel daarvan al antwoorden heeft. We hebben in Nederland immers heel veel kennis over jeugd, die ook internationaal in hoog aanzien staat. Als boegbeeld wil ik eraan bijdragen dat die wetenschappelijke kennis op de goede plekken in het veld terecht komt.” 

Maatschappelijk urgente vragen

Maar het gaat Thomaes niet alleen om de kennis daar te krijgen waar ze nodig is. “Ik denk ook dat we als wetenschappers meer vragen moeten beantwoorden die niet alleen wetenschappelijk maar ook maatschappelijk urgent zijn, om onze expertise optimaal te benutten. We doen dit tegenwoordig al meer dan 10, 15 jaar geleden, maar wat mij betreft nog lang niet genoeg. We kunnen maatschappelijke partijen nog vaker al in een vroeg stadium betrekken bij het initiëren van onze vraagstellingen. Het is lastig om dat op een goede manier te doen, daar moeten we meer aandacht aan besteden in onze opleiding van jonge onderzoekers.” Leidt dat niet tot ‘u roept, wij draaien’-onderzoek, waarbij de praktijk de wetenschappelijke agenda dicteert? Dat is zeker niet de bedoeling, zegt Thomaes. “De praktijk dicteert geen vragen, maar inspireert vragen. De kunst is om geïnformeerd door het veld vragen te stellen die wetenschappelijk innovatief zijn en die tegelijk de potentie hebben om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijk urgente vragen. Er is zuiver praktijkgericht onderzoek, en zuiver funderend onderzoek. Beide zijn belangrijk, maar ik wil meer aandacht voor onderzoek dat de brug slaat.” 

Behoefte ophalen

Hoogleraar Onderwijswetenschappen Sabine Severiens (Erasmusuniversiteit) wordt Thomaes' collega-boegbeeld. Waar zij de onderwijskundige kant van het onderzoek vertegenwoordigt, doet hij dat voor het onderzoek rond het opgroeien van kinderen en jongeren. Hij zal daar één dag per week mee bezig zijn. “Ik zal beginnen met het inventariseren van de behoefte. Op welke vragen zijn er het meest dringend antwoorden nodig? Wat weten we daar al van? En hoe kan die kennis op de juiste manier gebruikt worden? Daarvoor zal ik in deze eerste fase veel overleg voeren met ministeries en met maatschappelijke partijen.” 

Dynamics of Youth

Het blikveld van Thomaes omvat natuurlijk ook de kennis die de Universiteit Utrecht vanuit het strategisch thema Dynamics of Youth genereert. “Wij hebben hier een heel bijzondere infrastructuur en doen onderzoek dat direct aansluit op de Route Jeugd, in samenwerking met maatschappelijke partijen. Ik wil uiteraard helpen om ook dit onderzoek verder te verspreiden.”