Rechtenstudenten verkiezen Lot Wolswijk en Lukas van den Berge tot Docenttalent en Docent van het jaar

Lot Wolswijk en Lukas van den Berge

Op de feestelijke openingsbijeenkomst van het departement Rechtsgeleerdheid zijn aan Lot Wolswijk en Lukas van den Berge de docenttalent en docentprijs 2022 uitgereikt. De JSVU deed dat, namens alle rechtenstudieverenigingen in Utrecht. Beide docenten kregen complimenten voor hun brede kennis, waardoor ze de studenten ook een brede visie op rechtsgeleerdheid bijbrengen.

De JSVU bedankte eerst, namens alle rechtenstudenten aan de Universiteit Utrecht, álle docenten voor hun werk, "want het waren geen eenvoudige jaren." Ook benadrukte de spreker hoe fijn het was om elkaar weer in de collegezalen en aan de universiteit te ontmoeten, weg van het scherm. Daarna kwam de prijsuitreiking. 

Docenttalent Lot Wolswijk

Lot Wolswijk

De jury over de winnaar: Hoewel ze zelf ook jong is, is Lot Wolswijk al tutor voor een eerstejaarswerkgroep. Daardoor kan ze goed uitleggen hoe het eraan toegaat op de universiteit. 
Ze deed zelf haar bachelor aan het Utrecht Law College en kan goed met die studenten overweg. Naast haar master Privaatrecht, volgde ze ook een master Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation aan de VU. Daarmee is ze breed opgeleid en weet een brede visie aan studenten bij te brengen. 
Daarnaast waarderen studenten het dat Lot hen aanmoedigt om kritisch te zijn en om niet bang te zijn om fouten te maken. 

Genomineerden docenttalenten 2022

Vivek Bhatt, universiteit docent International Law and Human Rights bij Internationaal en Europees recht. De studenten waarderen onder meer dat Vivek de studenten een kritische houding bijbrengt en dat hij ze heeft geholpen om onderzoek te doen en dat te publiceren. Hij slaat een brug tussen onderwijs en onderzoek.

Celine Taylor Parkins-Ozephius, docent Strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Celine's stijl van lesgeven is aanstekelijk enthousiast, aldus de studenten. Ze creërt bovendien een sociaal veilige plek waarin studenten actief meedoen aan de les.

Docent Lukas van den Berge

Lukas van den Berge

Universitair docent rechtstheorie.

De jury over de winnaar: Lukas van den Berge geeft onder meer het vak Grondslagen van het recht, één van de eerste vakken voor eerstejaars. Hij is zeer zichtbaar voor alle studenten en geeft ook mastervakken aan onze faculteit, maar ook aan University College. Lukas begeleidt afstudeerwerken en masterscripties. Studenten loven zijn betrokkenheid bij de lesstof die hij geeft en de brede invalshoeken op onderwerpen, die hij met ze deelt. Hij spreekt, volgens de jury, als het ware dezelfde taal als studenten. 

Genomineerde docenten 2022

Julie Fraser, universitair docent verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) and het Montaigne Centre. Studenten waarderen onder meer hoe Julie ijvert voor een inclusief curriculum aan de universiteit.

Max van Drunen, universitair docent Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Max is naast zijn werk aan de universiteit ook partner in een advocatenkantoor met vastgoed en duurzame energie in de portefeuille. Studenten merken dat hij een "groen hart heeft" en vinden het lovenswaardig hoe hij de praktijk en theorie met elkaar verbindt in zijn onderwijs. 

Celine Taylor Parkins-Ozephius
Celine Taylor Parkins-Ozephius (genomineerd docenttalent 2022)
Max van Drunen en Julie Taylor (genomineerde docenten 2022)
Max van Drunen en Julie Taylor (genomineerde docenten 2022)