Problematisch socialemediagebruik jongeren voorspelt toename ADHD-symptomen

Het socialemediagebruik van jongeren wordt door menigeen met argusogen bekeken. Niet zelden worden negatieve consequenties van het gebruik van sociale media uitgelicht. Zo suggereert eerder onderzoek bijvoorbeeld dat er een relatie is tussen socialemediagebruik en ADHD-symptomen. Jeugdonderzoekers van de Universiteit Utrecht analyseerden deze relatie en concluderen dat enkel problematisch socialemediagebruik gerelateerd is aan ADHD-symptomen. Hun bevindingen verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Child Development.

Maartje Boer, een van de auteurs van het wetenschappelijke artikel, maakt duidelijk dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen frequent en problematisch socialemediagebruik: “Er is sprake van problematisch gebruik wanneer dit negatieve gevolgen heeft voor de jongeren, en hun omgeving. Ze ervaren bijvoorbeeld verminderde controle over het socialemediagebruik, ze verliezen interesse in hobby’s of hebben conflicten met anderen vanwege hun socialemediagebruik.” Om tot hun conclusies te komen analyseerden Boer en haar collega’s de gegevens van 543 eerste- en tweedejaars middelbare scholieren die deelnamen aan het Digital Youth Project.

Aandachtsproblemen

De Utrechtse jeugdonderzoekers vonden een verband tussen symptomen van problematisch socialemediagebruik en ADHD-symptomen. Boer: “Jongeren van wie het aantal symptomen van problematisch gebruik was toegenomen ervoeren een toename in ADHD-symptomen in het opvolgende jaar, vooral een toename in aandachtsproblemen en impulsiviteit.” Andersom ging dit niet op. “Jongeren van wie ADHD-symptomen waren toegenomen rapporteerden in het opvolgende jaar geen toename in symptomen van problematisch gebruik.”

Jongeren bij wie socialemediagebruik was toegenomen, rapporteerden geen toename in ADHD-symptomen.

Geen relatie

Naast de relatie tussen problematisch gebruik van sociale media en ADHD-symptomen, keken de onderzoekers ook of er een relatie bestond tussen de frequentie van socialemediagebruik en ADHD-symptomen. Die relatie bleek er niet te zijn. “Jongeren van wie de frequentie van socialemediagebruik was toegenomen rapporteerden geen toename in ADHD-symptomen in het opvolgende jaar. Bovendien rapporteerden jongeren van wie ADHD-symptomen waren toegenomen geen toename in de frequentie van hun socialemediagebruik.”

Concentratieproblemen

Boer stelt dat de relatie tussen socialemediagebruik en ADHD-symptomen dus eerder gedreven lijkt te zijn door symptomen van problematisch gebruik dan door de frequentie van het gebruik. “Het continue denken aan sociale media en het ervaren van controleverlies over het socialemediagebruik zorgen er waarschijnlijk voor dat jongeren meer concentratieproblemen in het dagelijks leven ervaren.”