9 november 2018

Nederlands-Duitse samenwerking in onderzoek naar Crowd-based Requirements Engineering

Power to the people: kan een groep gebruikers software verbeteren met hun feedback?

Illustration of the working of Crowd-based Requirements Engineering

Kan een groep gebruikers met hun feedback bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van software? Dat is de centrale vraag in een samenwerking tussen het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht en het Duitse Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering (IESE). Het interdisciplinaire project combineert technieken uit de informatica, zoals computationele taalkunde, met theorieën uit de sociale wetenschappen en de psychologie.

Crowd-based requirements engineering (of CrowdRE) is een nieuwe onderzoeksrichting die bestudeert hoe een groep van gebruikers met feedback kan bijdragen aan productverbeteringen en nieuwe requirements, en zo invloed kan uitoefenen op hoe softwaresystemen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Het team uit Utrecht en Fraunhofer presenteerde zijn visie op CrowdRE in een publicatie in IEEE Software,het eerste gezamenlijke werk van de requirements engineering-onderzoeksteams.

Van samenwerking tot promotieonderzoek

Gebaseerd op dit gezamenlijke werk zijn  Sjaak Brinkkemper en Fabiano Dalpiaz (Universiteit Utrecht) en Joerg Doerr en Eduard C. Groen (Fraunhofer IESE) onlangs een promotieproject begonnen met Eddy Groen als promovendus. Groen gaat diverse vragen rondom CrowdRE onderzoeken: hoe komen we tot requirements van hoge kwaliteit vanuit een groep van (onervaren) gebruikers? Hoe kunnen we omgaan met de hoeveelheid feedback? Wat is er nodig om rekening te houden met verschillende meningen en niet alleen de meest gevraagde functies te bieden, maar ook de minder gevraagde ? En hoe gaan we om met de lastige afweging tussen het werk door menselijke analisten (duur) en algoritmes (intrinsiek onnauwkeurig)?

Aanvullende expertises

De onderzoeksteams van de twee instellingen bundelen hun krachten en expertises. Zo profiteert Fraunhofer IESE van het Utrechtse onderzoek naar de inzet van kunstmatige intelligentie binnen requirements engineering-activiteiten. Tegelijkertijd heeft de Universiteit Utrecht baat bij de connecties van Fraunhofer met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de auto-industrie. Dit project is een voorbeeld van wat een nieuw model kan worden voor innovatief onderzoek. Namelijk: de expertise van verschillende instellingen combineren, uitgaande van elkaars vaardigheden en talenten, in plaats van te kiezen voor projecten binnen de comfort zone of geografische nabijheid van de onderzoekers.

Het Requirements Engineering Lab van de Universiteit Utrecht

In het Requirements Engineering Lab (RE-Lab) van de Universiteit Utrecht wordt onderzoek gedaan dat bedoeld is om mensen betere requirements te laten formuleren, om uiteindelijk te komen tot betere software. De onderzoekers van het RE-Lab combineren innovatieve technieken uit diverse disciplines (kunstmatige intelligentie, computationele taalkunde, sociale wetenschappen, etc.) en passen die toe om praktische problemen in de software-industrie op te lossen.

Fraunhofer IESE

Het Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering IESE in Kaiserslautern is al meer dan 20 jaar een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van software- en systeemontwikkeling. Fraunhofer IESE is één van de 72 instituten en onderzoekseenheden van het Fraunhofer-Gesellschaft. Zij hebben samen een grote impact op de ontwikkeling van toegepast onderzoek in Europa en dragen bij aan de concurrentiepositie van Duitsland in internationale markten.