PlusNederlands: puzzelen, onderzoeken en schrijven voor scholieren

Nederlands is een van de weinige middelbare schoolvakken die het zonder plusprogramma moet stellen. Daar brengt PlusNederlands verandering in. Vanaf nu is online een Olympiade, Onderzoekslab en Schrijfakademie beschikbaar voor alle leerlingen (en hun docenten) die in het verlengde van het schoolvak Nederlands de diepte in willen gaan. Het programma en de websites zullen de komende jaren nog veel verder uitgebreid worden. Wie mee wil helpen met de ontwikkeling van het programma en de websites, is welkom om te reageren via info@plusnederlands.nl.

De opleidingen Nederlandse taal en cultuur in Nederland en Vlaanderen werkten de afgelopen tijd samen om PlusNederlands te maken, onder coördinatie van de Utrechtse opleiding Nederlands. 

Schrijven en creëren 

Al die opleidingen hadden de afgelopen jaren te kampen met teruglopende studentenaantallen. Dat is niet de enige reden waarom PlusNederlands er nu is, maar wel een heel belangrijke. “Wat je in een universitaire studie Nederlands precies leert, blijft in het schoolvak Nederlands onderbelicht” licht prof. dr. Els Stronks, initiatiefnemer van PlusNederlands, toe. “Bovendien doet het schoolvak Nederlands niet zoveel met de grootste wens van veel scholieren om bij het vak Nederlands meer te schrijven. Dat vind ik heel jammer. Want je leert je taal en cultuur het beste doorgronden en begrijpen als je er ook zelf mee bezig bent. Om die reden worden in de Schrijfakademie schrijf- en leesoefeningen gecombineerd. 

 

Je kijkt en analyseert niet alleen de taal van anderen, maar creëert ook zelf taal om te zien waar de grenzen van het verbeeldingsvermogen van die taal liggen.

Olympiade Nederlands

Die grenzen van de Nederlandse taal zoeken de leerlingen ook op in de Olympiade Nederlands. De Olympiade is een wedstrijd waarin leerlingen vanaf 15 jaar vragen en puzzels oplossen over de Nederlandse taal en literatuur. Er wordt bijvoorbeeld geoefend met het begrijpen van juridisch taalgebruik: hoe zit dat in elkaar, waarom zit het zo in elkaar, hoe zou het eventueel ook anders kunnen? De inschrijving opent op 1 oktober 2019.