20 september 2018

"Ondernemerschap kan helpen om de stap naar een betere toekomst te maken"

Teaching environment Governance Lab Utrecht

Ondernemerschap wordt in de onderwijsvisie van het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht genoemd als één van de kwaliteiten die studenten moeten beschikken om een leidende rol te nemen in het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld van morgen voor staat.  

Ondernemerschap wordt in de onderwijsvisie genoemd als één van de kwaliteiten die studenten moeten beschikken om een leidende rol te nemen in het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld van morgen voor staat. Drie leden van de Raad van Toezicht, Mr. Joanne Kellerman, Dr. Jan van der Eijk en Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten waren afgelopen donderdag op werkbezoek bij UtrechtInc, Utrecht Holdings en Centre for Entrepreneurship om te zien en te horen wat de universiteit doet op het gebied van versterken van ondernemerschap. Vanuit het perspectief van onderwijs, onderzoek en valorisatie (maatschappelijke impact).

Ondernemerschap gaat om kennis en vaardigheden, maar ook om attitude. In het onderwijs moet niet alleen aandacht zijn voor academische skills, maar ook voor life skills.
Joanne Kellerman
Joanne Kellerman

Tijdens het bezoek aan het Centre for Entrepreneurship stelden de Raad van Toezicht-leden veel vragen over hoe ondernemerschapsonderwijs er op de UU uitziet en hoe ondernemerschap ervaren wordt. Hierbij een greep uit de vragen die aan bod kwamen, met daarbij een korte toelichting:

Gaan studenten met een interesse voor ondernemerschap niet eerder naar een business school in plaats van een brede universiteit als de UU?

In de veel universiteiten wordt ondernemerschapsonderwijs inderdaad primair vanuit een Business School georganiseerd. Het jammere hierin is dat ondernemerschap juist ontstaat op snijvlakken van professies en vakgebieden, waarin studenten en docenten vanuit verschillende disciplines elkaar uitdagen. In Utrecht ligt de focus dan ook op het ontwikkelen van talent en dit inzetten om de maatschappelijk vraagstukken van morgen op te lossen. Hierbij staan bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals centraal. Het doel is om zoveel mogelijk studenten te inspireren, ook diegenen die in eerste instantie niet een intrinsieke interesse hebben voor ondernemerschap. Met het Utrechtse model maken we daarmee zoveel mogelijk impact en kweken ze zoveel mogelijk ondernemende talenten.

Het motto van de UU is: “Bright Minds, Better Future”. Ondernemerschap kan helpen om die impactslag naar een ‘better future’ te maken.
Jan van der Eijk
Jan van der Eijk

Hoe komt ondernemerschap terug in het curriculum?

Alle faculteiten bieden wel vakken waarin ondernemerschap in meer of mindere mate terug komt, dat gaat van ondernemende opdrachten en workshops tot aan volledige vakken, minoren en masters. Concreet zijn er drie minoren op het gebied van Entreprenuership en zijn er een aantal masters die zich hier primair op richten. Het Centre for Entrepreneurship is daarnaast bezig met het ontwikkelen van tools voor docenten om ondernemerschap binnen bestaande vakken en leerlijnen een vaste plek te geven. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar vooral ook om een ondernemende mindset en attitude.

De impact van ondernemerschapsonderwijs is een stuk groter als je 20% van de studenten echt bereikt, dan wanneer je 100% oppervlakkig bereikt.
Frank van der Duijn Schouten
Frank van der Duijn Schouten

Hoe breed wordt het thema ondernemerschap gedeeld binnen de universiteit?

Ondernemerschap wint aan belangstelling in alle hoeken van de universiteit. De wens en wil is er, maar de uitvoering en het eigenaarschap bij de faculteiten is soms nog een uitdaging. In masterprogramma’s is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor entrepreneurial skills. Studenten zijn soms in eerste instantie ook nog wat terughoudend, omdat ze deze andere, uitdagendere vorm van onderwijs niet gewend zijn. Maar na een ervaring met ondernemerschapsonderwijs zijn ze zeker enthousiast.