20 februari 2019

NWO grant voor Van Assen, Buskens, Corten, Przepiorka en Van de Rijt

Samenwerkende proefpersonen
Samenwerkende proefpersonen. Foto: Istock

NWO financiert het project “The competitive advantage of sanctioning institutions revisited: A multi-lab replication of Gürerk et al. (2006)” van Marcel van Assen, Vincent Buskens, Rense Corten, Arnout van de Rijt en Wojtek Przepiorka, binnen het Replication Studies programme

Over Gürerk's onderzoek

In het experiment Het concurrentievoordeel van sanctionerende instellingen van Gürerk, Irlenbusch en Rockenbach (Science, 2006) speelden proefpersonen een spel met publieke goederen, een vaak gebruikt experiment om menselijke samenwerking te bestuderen. De belangrijkste innovatie van Gürerk et al. was dat zij proefpersonen het institutionele regime lieten kiezen: mét de mogelijkheid tot strafoplegging of zónder.

Het artikel was echter gebaseerd op één experiment, met een kleine groep proefpersonen. De Utrechtse onderzoekers gaan de studie van Gürerk repliceren in acht laboratoria op vier continenten:

  • Abu Dhabi
  • Oxford
  • Santiago de Chile
  • Stony Brook
  • Utrecht
  • Valencia
  • Warsaw
  • Zürich

Replicatiestudies

NWO financiert projecten uit de gezondheids- en sociale wetenschappen waarmee onderzoek van anderen opnieuw wordt uitgevoerd. Het gaat om acht onderzoeken die in het verleden de basis vormden voor vervolgonderzoek of een belangrijke plaats hebben ingenomen in onderwijs, beleidsvorming of het publieke debat.

Door dergelijk ‘hoeksteenonderzoek’ te repliceren wil NWO bijdragen aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit van het rapporteren van resultaten.