Nieuw gebouw aan de Universiteitsweg

In het stuk groen aan de Universiteitsweg tussen het David de Wiedgebouw en Nutricia Research komt een nieuw gebouw. De Universiteit Utrecht (UU) heeft deze grond in erfpacht uitgegeven aan ontwikkelaar Kadans voor het ontwerpen, realiseren en exploiteren van een gebouw dat ruimte biedt aan start-ups en scale-ups in de Life Science sector. Voordat de bouw start in april maakt de UU het terrein bouwrijp. In de zomer van 2025 moet het gebouw klaar zijn.

beeld van de toekomstige terreininrichting rondom de PUU
De toekomstige terreininrichting rondom de Plus Ultra Utrecht

Bouwrijp maken

Voor het bouwrijp maken van het perceel is het noodzakelijk dat 46 bomen worden gekapt. Dit zijn bomen die staan op de locatie van het toekomstige gebouw en bomen die verwijderd moeten worden om via de Universiteitsweg op het terrein te komen met groot materieel. Negen bomen worden verplant naar de Bolognalaan. Verder zal er een inrit worden gemaakt en een grondkerende constructie worden aangebracht op de grens met het rugbyveld van Olympos.

Meer groen voor terug

Na de realisatie zal het omliggende terrein worden ingericht en wordt de laanstructuur langs de Universiteitsweg weer hersteld. Om het groen dat weggehaald wordt ten behoeve van de nieuwbouw te compenseren, wordt in de uiteindelijke situatie een bosplantsoen aangelegd tussen dit gebouw en de Hoofddijk. In dit bosplantsoen van 310 vierkante meter staan straks 925 bomen. 

Duurzaam gebouw

Het nieuwe gebouw krijgt de naam Plus Ultra Utrecht. Hierin kunnen straks beginnende en iets grotere bedrijven die werken in de life science sector ruimte huren. In het Utrecht Science Park zijn al twee gebouwen met een soortgelijke functionaliteit: Genmab en de Accelerator. De Plus Ultra Utrecht krijgt een oppervlak van 23.000 m2 (bvo) en het hoogste punt meet 57 meter. Met de maximale score voor een duurzaam nieuw gebouw (BREEAM Outstanding) en de hoogste doelen voor aandacht voor de gezondheid van de gebruikers (zoals Well Platinum) heeft de bouwer veel oog voor de inpassing in de omgeving en voor het welzijn van de gebruikers van het gebouw.