29 juni 2018

Na de revolutie, is het tijd voor de wetenschappelijke reformatie

Wie goed kijkt, kan grote overeenkomsten ontwaren tussen georganiseerde religie en de wetenschap zoals die nu in Nederland wordt beoefend, constateert Anna-Luna Post. Op Radio Swammerdam sprak ze een column uit waarin ze zich afvraagt wanneer de wetenschappelijke revolutie gevolgd zal worden door de wetenschappelijke reformatie.

Anna-Luna Post

De wetenschappelijke revolutie ligt al driehonderd jaar achter ons, zegt Post. "Zij bracht ons de kernwaarden van het wetenschappelijk geloof: het geloof in de wetenschappelijke methode, in vooruitgang en verbetering, van een zelfherstellend vermogen." Maar misschien zijn die waarden inmiddels wat gecorrumpeerd, in een tijd waarin misschien de grootste zonde van de hedendaagse wetenschap de hebzucht is. 

Soms lijkt wetenschap niet langer op zoek naar een hogere waarheid, maar vooral naar geld.

Wat de wetenschap nu nodig heeft om die waarden de herstellen, is een wetenschappelijke reformatie. Het was Maarten Luther die vorig jaar precies vijfhonderd jaar geleden 95 stellingen op de deur van de kerk spijkerde om zich uit te spreken tegen misstanden in de katholieke kerk. "Helaas heeft geen enkele wetenschapper Luthers Lustrumjaar aangegrepen om 95 stellingen op de deur van de KNAW te spijkeren," aldus Post. "Ik hoop van harte dat we niet tot 2117 hoeven te wachten tot iemand dat aandurft."