Anna-Luna Post MA

Promovendus
Vroegmoderne literatuur
Algemeen
a.l.post@uu.nl

Anna-Luna Post is promovenda in het project 'Claiming Fame for Galileo: The Mechanics of Reputation and its Impact in Early Modern Europe', dat zich richt op de vraag hoe Galileo Galilei's roem en reputatie tot stand kwamen, en welke gevolgen dit had voor de acceptatie en het succes van zijn idee├źn in vroegmodern Europa. Het project wordt gefinancierd binnen het NWO-programma Promoties in de Geesteswetenschappen en loopt van 01-10-2015 tot 29-02-2020.


Naast haar proefschrift werkte ze samen met Corinna Vermeulen ook aan de uitgave van de eerste Engelse vertaling van Caspar Barlaeus' oratie Mercator Sapiens, waar ze de inleiding voor schreef. Zie https://www.aup.nl/nl/book/9789462988002/the-wise-merchant voor meer informatie.