Masterscriptie Aron Ouwerkerk bekroond met Thijssen-Schoute Thesis Award

Aron Ouwerkerk

Aron Ouwerkerk heeft de Thijssen-Schoute Thesis Award gewonnen voor zijn masterscriptie ‘“Decus reipublicae litterariae”. Elisabeth Koolaart Hoofman and Her Engagement in the Republic of Letters (1695-1705). With an Edition of Her Correspondence’, over de correspondentie van de vroeg achttiende-eeuwse dichter Elisabeth Koolaart-Hoofman.

Origineel, innovatief en inspirerend

Ouwerkerk is alumnus van de researchmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies en schreef zijn scriptie onder begeleiding van Dirk van Miert. De jury was onder de indruk van zijn analyse, die ze karakteriseert als origineel, innovatief en inspirerend voor toekomstige onderzoekers: “Deze scriptie is een prachtige studie naar de positie van vrouwen in de vroegmoderne Republiek der Letteren.”

Thijssen-Schoute Thesis Award

De dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting reikt de tweejaarlijkse scriptieprijs, bestaande uit een certificaat en een bedrag van 2000 euro, uit aan de beste scriptie geschreven op het terrein van haar doelstelling.

De Stichting beoogt de bestudering van vroegmoderne Nederlandse ideeëngeschiedenis te bevorderen, met speciale aandacht voor ontstaan en verspreiding van nieuwe filosofische ideeën en de wisselwerking tussen literatuur en wetenschap in de Republiek van de zeventiende en vroege achttiende eeuw.