12 december 2017

“Zorg voor echt inclusief en divers.”

Marijk van der Wende over internationalisering

Prof. dr. Marijk van der Wende.

Marijk van der Wende is hoogleraar Higher Education Systems aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de impact van globalisering en internationalisering op het hoger onderwijs. Transfer, het vakblad van Nuffic over internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek, publiceert een interview met Marijk van der Wende over de noodzaak oude aannames rond internationalisering te herijken en doelstellingen te verbreden. “In het Westen leidde de backlash against globalisation tot Brexit en Trump, in het Oosten ontwikkelt China juist een ambitieuze kijk op globalisering. Die mondiale veranderingen vragen om een kritische herijking van onze aannames rond internationalisering.”